Memòria històrica, dones i TIC

Notícies

La investigació donestech/memoria històrica ha pretès acostar-se, conèixer i recuperar la memòria històrica democràtica de les dones que exerciren i contribuiren en alguns dels àmbits de les tecnologies de la informació i la comunicació durant el període franquista i la transició a Catalunya.


INDEX
1 PRESENTACIÓ

INTRODUCCIÓ
    2.1  Períodes: franquisme i transició
    2.2 La implantació de les tecnologies de la informació i la comunicació
    2.3 dones i treball durant el franquisme i la transició
    2.4  metodologia de la Recerca

3 TELEGRAFISTES I TELEFONISTES
    3.1 ANTECEDENTS DE LES TELEFONISTES: LES TELEGRAFISTES
       3.1.1 Introducció
       3.1.2 La implantació del Telègraf
       3.1.3Telègraf, dones i treball
    3.2 LES TELEFONISTES
       3.2.1 Introducció
       3.2.2 La implantació del Telèfon
       3.2.3 La incorporació de la dona en la telefonia
       3.2.4 Telefonistes i canvi històric social i polític

4. RADIO
    4.1  Context històric de la ràdio a Catalunya i a Espanya durant la II Repùblica
       4.1.1 El control de la informació: la guerra i el franquisme
       4.1.2 La ràdio en català l'exili
       4.1.3 La ràdio a la transició
    4.2.  Ràdio, dones i treball
       4.2.1 Les revistes femeninas radiofónicas
       4.2.2 Trajectòries, accés i aprenentatge
       4.2.3 Dones i resistència: fer ràdio a l'exili
       4.2.4 Els canvis polítics i tecnològics

5. AUDIOVISUAL: CINEMA I TELEVISIÓ
    5.1 Introducció
    5.2 Origen del cinema i implantació
    5.3 El paper de les dones en l'origen i implantació del cinema a Catalunya.
    5.4 La guerra civil, la transició i la dictadura: exili i estancament
    5.5 Anys 60: les escoles de cinema i l'esperit de renovació. Les dones participen en minoria.
    5.6 Anys 70: període de transició, la revolta al carrer, el vídeo i els moviments obrers, socials i feministes
    5.7 Anys 80: la memòria en el cinema, creació de TV3 i la presencia de les dones a l'audiovisual.

6. CONCLUSIONS

7. BIBLIOGRAFIA

8. ANNEXES
    8.1 BIOGRAFIES
    8.2 VIDEOS i AUDIOS
    8.3 FOTOGRAFIES