Memòria històrica, dones i TIC

La investigació donestech/memoria històrica ha pretès acostar-se, conèixer i recuperar la memòria històrica democràtica de les dones que exerciren i contribuiren en alguns dels àmbits de les tecnologies de la informació i la comunicació durant el període franquista i la transició a Catalunya.INDEX

1 PRESENTACIÓINTRODUCCIÓ

    2.1  Períodes: franquisme i transició

    2.2 La implantació de les tecnologies de la informació i la comunicació

    2.3 dones i treball durant el franquisme i la transició

    2.4  metodologia de la Recerca3 TELEGRAFISTES I TELEFONISTES

    3.1 ANTECEDENTS DE LES TELEFONISTES: LES TELEGRAFISTES

       3.1.1 Introducció

       3.1.2 La implantació del Telègraf

       3.1.3Telègraf, dones i treball

    3.2 LES TELEFONISTES

       3.2.1 Introducció

       3.2.2 La implantació del Telèfon

       3.2.3 La incorporació de la dona en la telefonia

       3.2.4 Telefonistes i canvi històric social i polític4. RADIO

    4.1  Context històric de la ràdio a Catalunya i a Espanya durant la II Repùblica

       4.1.1 El control de la informació: la guerra i el franquisme

       4.1.2 La ràdio en català l'exili

       4.1.3 La ràdio a la transició

    4.2.  Ràdio, dones i treball

       4.2.1 Les revistes femeninas radiofónicas

       4.2.2 Trajectòries, accés i aprenentatge

       4.2.3 Dones i resistència: fer ràdio a l'exili

       4.2.4 Els canvis polítics i tecnològics5. AUDIOVISUAL: CINEMA I TELEVISIÓ

    5.1 Introducció

    5.2 Origen del cinema i implantació

    5.3 El paper de les dones en l'origen i implantació del cinema a Catalunya.

    5.4 La guerra civil, la transició i la dictadura: exili i estancament

    5.5 Anys 60: les escoles de cinema i l'esperit de renovació. Les dones participen en minoria.

    5.6 Anys 70: període de transició, la revolta al carrer, el vídeo i els moviments obrers, socials i feministes

    5.7 Anys 80: la memòria en el cinema, creació de TV3 i la presencia de les dones a l'audiovisual.

6. CONCLUSIONS7. BIBLIOGRAFIA8. ANNEXES

    8.1 BIOGRAFIES

    8.2 VIDEOS i AUDIOS

    8.3 FOTOGRAFIES