Manifest

una investigació que sorgeix del desig d'elucidar certes preguntes per tal de transformar la recerca en una reserva de coneixements útils per a les persones preocupades per les desigualtats entre gèneres i, també, per les persones orientades a la transformació social i política
 

un espai per repensar la tecnologia i les seves representacions, la seva vinculació amb el cos i les subjectivitats i la seva relació amb les noves formes de producció, de treball, d'afectes, identitats, coneixements, desitjos, sentiments, accions...

un estudi que parteix de l'anàlisi de les dades, informacions i recerques existents a nivell internacional i que s'acosta cap a les pràctiques reals i quotidianes

una recerca que vol fer eco dels projectes, iniciatives i pràctiques personals i col.lectives en relació a les tecnologies, però sobretot de les dones que actualment participen i desenvolupen les eines i tecnologies de la informació i comunicació

una actitud crítica perquè volem conèixer i accedir al funcionament i mecanismes de les eines amb les que treballem. Per això optem per utilitzar el software lliure, eines obertes que faciliten l'aprenentatge col·lectiu i doten d' autonomia en el treball col.laboratiu i amb les màquines.
 

una creació que es difón sota llicències lliures perquè creiem que compartir i distribuir lliurement la informació i el coneixement facilita la transformació social i política.

un interés per identificar actituds, representacions i pràctiques que discriminen les dones en el món de les TICS des de les experiències de dones que han sabut sobrepassar aquestes desigualtats.

un recorregut visual, sonor i cartogràfic a les trajectòries, accions, mirades i relats com una forma de treball políticament actiu.

una manera d' enredar-se més..més.. i més

[en] manifesto
[es] manifiesto
[fr] manifeste