Us de les TIC per dones i per sexes

Notícies

El 2006 (segon semestre) un 50,9% de dones de l'Estat Espanyol, en els darrers 3 mesos, varen utilitzar l'ordinador i un 45,2% l'internet. Un 36% van usar internet almenys un cop a la setmana i un 9,5% van realitzar compres per internet1.

Les xifres d'ús d'ordinador i internet han augmentat considerablement des del 2004 que eran 44,1% i 35,2% respectivament. Pel que fa a les compres a internet si les darreres dades mostres un percentatge del 9,5% en el 2002 eren fins i tot menys d'un 1% i el 2004 només un 3,8%2.

Només a Madrid (57,9%) i a Navarra(51,4%) més del 50% de dones han utilitzat internet els darrers 3 mesos. A cap de les CCAA més d'un 50% de dones han utilitzat internet un cop a la setmana i tampoc ha realitzat compres per internet en els darrers 3 mesos.

 

 

 

Personas que han utilizado el ordenador en los últimos 3 meses

Personas que han utilizado Internet en los últimos 3 meses

Personas que han comprado a través de Internet en los últimos 3 meses

 

2004

2006 (2ª ola)

2004

2006 (2ª ola)

2004

2006 (2ª ola)

Total Personas

49,0

54,1

40,4

48,6

5,5

11,7

Sexo: Hombre

54,0

57,4

44,9

52,0

7,2

13,8

Sexo: Mujer

44,1

50,9

35,9

45,2

3,8

9,5

 

Comparant les xifres del 2005 a nivell europeu, les dones de l'Estat Espanyol, en un percentatge del 30%, estan per sota de la mitjana europea EU15 (40%) pel que fa a l'ús regular d'internet (cada dia o almeys un cop per setmana). A Catalunya les dades pel primer trimestre del 2006 se siuen de forma similar a la mitjana Europea del 2005.

Com en altres dades gairebé tots els països europeus EU15 se situen per sobre dels nivells de l'Estat Espanyol a excepció de Grècia, Itàlia, Portugal. La resta de països mantenen distàncies considerables amb aquests. Pel que fa a l'Europa 25 hi trobem països com Estònia, Lituània, Eslovènia o Eslovàquia força per damunt d'Espanya i altres relativament per sota com Polònia i Txèquia.

Segons la nota de premsa respecte les darreres dades del 2006 del INE, l'escletxa digital de gènere, diferència en punts percentuals entre sexes respecte els principals indicadors d'ús de les TICs ha anat disminuint amb el temps.

Si mirem aquestes diferències destaquen, a nivell general, com a CCAA amb menys desigualtats entre sexes La Rioja, Navarra, Astúries, Extremadura i Castella i Lleó i, en canvi, amb més desigualtats entre sexes Ceuta, Melilla i Múrcia.

De totes maneres sembla ser que aquestes dades es relativitzen bastant si es fa una anàlisi per franges d'edat.

Així si ens fixem en les mateixes dades per diferents franjes d'edat potser variarà en un futur doncs les dones joves utilitzen les TICS de forma similar als homes i, fins i tot en percentatges superiors entre les més joves. En la franja d'edat de 16 a 25 anys les dones, en el conjunt de l'Estat Espanyol, han accedit a internet en un 85,7% i els homes en un 83,5% i en conectarse un cop a la setmana en un 73% enfront el 71% dels homes. Les CCAA que en aquesta franja d'edat mostren una diferència més clara de % de dones que han usat les TICs en major nombre que els homes son Aragó, Castella y León, Catalunya, Navarra, Galicia, València i la Rioja en algun dels usos observats.

En la següent franja d'edat, encara s'observen alguns casos en que això ocorre com a Castella y Lleó, València o Extremadura, però no es fa tan evident en el conjunt de les Comunitats Autònomes i les distàncies que mostren percentatges superiors en el cas del homes es comencen també a evidenciar.

Per la franja d'edat de 35 a 45 anys tot i que en el conjunt de l'Estat Espanyol

Asturies, Balears, Canàries, Aragó, Navarra i per alguns usos també d'altres mostren percentatges molt similars d'ús de les dones que dels homes i fins i tot percentatges de dones superiors en alguns casos.

A mesura que augmenta l'edat, però creixent també les distàncies d'ús de les TICS entre dones i homes de manera que els percentatges de dones que usen les TICS va baixant considerablement fins per sota del 5% en les franjes d'edat més grans mentre que pels homes es manté per sota del 10%, però encara per sobre del 5% entre les persones més grans.

En aquest sentit és interessant veure també l'ús entre els nens doncs els percentatges són superiors per les nenes. Segons les dades del darrer semestre del 2006 un 77,7% de nenes entre 10-14 anys havien utilitzat l'ordinador els darrers 3 mesos i un 72,6% s'havia connectat a internet. Les mateixes observacions per els nens es situaven en percentatges inferiors, un 74% i un 69,8% respectivament. Des del 2004 els usos han anat incrementant el seus percentatges com també les distàncies entre nenes i nens, tot i que poc.

Cal destacar, que l'ús de les nenes també és major tant a la vivenda com en el centre d'estudis.

Les CCAA amb més nens usuaris d'internet, per sobre d'un 80%, són Catalunya i la Rioja. En el cas de Catalunya els percentatges també són més elevats en les nenes. La única CCAA on els percentatges són inferiors, però propers al 60% és Múrcia.

 

 

                                         

Niños usuarios de ordenador en los últimos 3 meses

Niños usuarios de Internet en los últimos 3 meses

 

2004

2005 (1ª ola)

2005 (2ª ola)

2006 (1ª ola)

2006 (2ª ola)

2004

2005 (1ª ola)

2005 (2ª ola)

2006 (1ª ola)

2006 (2ª ola)

Total Niños (10-14 años)

68,0

70,4

72,0

74,4

75,8

60,2

65,1

65,9

72,3

71,1

Sexo: Hombre

68,1

68,9

71,0

73,0

74,0

59,6

63,1

63,5

69,4

69,8

Sexo: Mujer

68,0

71,9

73,1

75,9

77,7

60,8

67,3

68,4

75,4

72,6

 

font: INE

 

ús de l'ordinador i d'internet per franjes d'edat

 

Dades més esperançadores surten a la llum si mirem els mateixos tipus d'ús per edats doncs les dones joves fan un ús força intensiu de les TICS.

Del grup d'edat de les dones més joves, entre 16 i 25 anys, en el total per l'Estat Espanyol han utilitzat l'ordinador en els darrers 3 mesos un

88,8 i un 85,7 internet. Un 73,1% han utilitzat l'ordinador almenys un cop per setmana i un 15,9% de les dones han comprat per internet en els darrers 3 mesos.

Per CCAA les dades són sorprenents doncs per exemple un 100% de les dones més joves de Castella i Lleó han utiltizat l'ordinador en els darrers 3 mesos, i xifres superiors al 90% a les Balears, Aragó, Astúries, Cantàbria, Catalunya, Galícia, Madrid i Ceuta. Sorprenent perquè les CCAA que sempre estan per davant en percentatges aquesta vegada es veuen avançades per les que sovint són les darreres. I esperançador perquè els percentatges són molt elevats en general.

Els percentatges d'ús d'internet són similars tot i que més reduïts. L'us més intensiu d'internet es troba per sobre del 80% també a Balears, Castella i Lleó, Catalunya, Madrid, La Rioja i Cantàbria.

Pel que fa a les compres per internet destaca l'alt percentage de la Rioja (48,4%) que fa pujar la mitjana notablement.

 

 

 

Personas que han utilizado el ordenador en los últimos 3 meses

Personas que han utilizado Internet en los últimos 3 meses

Personas que han utilizado Internet al menos una vez por semana en los últimos 3 meses

Personas que han comprado a través de Internet en los últimos 3 meses

Total nacional

 

 

 

 

Mujeres

 

 

 

 

Edad: De 16 a 24 años

88,8

85,7

73,1

15,9

Andalucía

 

 

 

 

Mujeres

 

 

 

 

Edad: De 16 a 24 años

82,6

78,9

63,3

8,8

Aragón

 

 

 

 

Mujeres

 

 

 

 

Edad: De 16 a 24 años

94,6

86,3

75,4

10,7

Asturias (Principado de)

 

 

 

 

Mujeres

 

 

 

 

Edad: De 16 a 24 años

90,4

89,6

76,3

21,7

Balears (Illes)

 

 

 

 

Mujeres

 

 

 

 

Edad: De 16 a 24 años

97,0

92,6

90,1

28,8

Canarias

 

 

 

 

Mujeres

 

 

 

 

Edad: De 16 a 24 años

81,0

80,0

65,3

6,2

Cantabria

 

 

 

 

Mujeres

 

 

 

 

Edad: De 16 a 24 años

92,8

92,8

82,3

23,6

Castilla y León

 

 

 

 

Mujeres

 

 

 

 

Edad: De 16 a 24 años

100,0

96,8

89,1

29,6

Castilla-La Mancha

 

 

 

 

Mujeres

 

 

 

 

Edad: De 16 a 24 años

87,7

80,4

63,0

10,9

Cataluña

 

 

 

 

Mujeres

 

 

 

 

Edad: De 16 a 24 años

92,1

90,6

82,4

21,7

Comunidad Valenciana

 

 

 

 

Mujeres

 

 

 

 

Edad: De 16 a 24 años

83,6

83,8

73,4

15,2

Extremadura

 

 

 

 

Mujeres

 

 

 

 

Edad: De 16 a 24 años

82,4

78,0

54,1

6,6

Galicia

 

 

 

 

Mujeres

 

 

 

 

Edad: De 16 a 24 años

93,1

91,8

68,3

13,4

Madrid (Comunidad de)

 

 

 

 

Mujeres

 

 

 

 

Edad: De 16 a 24 años

95,7

91,7

81,6

21,4

Murcia (Región de)

 

 

 

 

Mujeres

 

 

 

 

Edad: De 16 a 24 años

85,2

77,4

63,3

6,3

Navarra (Comunidad Foral de)

 

 

 

 

Mujeres

 

 

 

 

Edad: De 16 a 24 años

88,1

85,9

66,8

20,5

País Vasco

 

 

 

 

Mujeres

 

 

 

 

Edad: De 16 a 24 años

87,3

80,2

73,5

18,1

Rioja (La)

 

 

 

 

Mujeres

 

 

 

 

Edad: De 16 a 24 años

87,6

80,4

80,4

48,4

Ceuta

 

 

 

 

Mujeres

 

 

 

 

Edad: De 16 a 24 años

92,6

82,8

75,8

0,0

Melilla

 

 

 

 

Mujeres

 

 

 

 

Edad: De 16 a 24 años

82,2

82,2

73,8

16,2

Font: INE

 

Del grup de dones compreses entre els 25 i els 34 anys els percentatges es mantenen força alts respecte la mitjana total espanyola, però inferiors que en la franja d'edat de les més joves. Així un 71,8 ha utilitzat l'ordinador en els darrers 3 mesos, un 65,3% ha utilitzat internet, un 52,6% ha utiltizat internet almenys un cop per setmana i un 16,9% ha fet compres per internet.

La majoria de dones de totes les CCAA ha utiltizat l'ordinador i internet en els darres res mesos menys en el cas de les murcianes (48,8% i 37% respectivament). Quan anem a veure l'ús més intensiu d'internet amb un percentatge de dones superior al 60% hi trobem Astúries(62,8%), Catalunya (61,4%), Madrid (61,8%), Navarra (60,4%) País Basc (61,4%) i la Rioja (63,6%)

ja hi ha més CCAA per sota del 50% de dones d'aquesta franja d'edat. Així a més de Murcia (27%), Melilla(36,3%), Galicia (39%), Cantàbria (44,7%), Extremadura (37,7%), Canàries (42,6%), Aragó (49%) i Andalusia(44%). Pel que fa al percentatge de dones que compren per internet també varia notablement per CCAA i mai es troba superior al 28% de Madrid.

Pel que fa al grup de dones entre els 35 i els 45 anys els percentatges de dones que utilitzen les TIC continua baixant i respecte al grup anterior uns 10 punts porcentuals i uns 30 respecte el grup de les més joves. Aquestes dades no baixen amb la mateixa intensitat en el cas de les compres per internet. Així un 61,6% han utilitzat l'ordinador, un 52,2 internet, un 39,7 han utilitzat internet almenys un cop per setmana i un 10,8 han realitzat alguna compra per internet.

En aquest grup d'edat i per CCAA les distàncies no són tan dispars com per la franja d'edat anterior, però encara hi ha força diferències. Poques CCAA tenen percentatges de dones que usen l'ordinador més enllà del 70%, però sí que és el cas d'Aragó (76,1%), Balears(76,1%) i Madrid(73%). Pel que fa a l'ús d'internet només Balears supera el 70% en aquesta franja d'edat i ho fan un 71,8% de les dones.

Més CCAA tenen un percentatge de dones que usen l'ordinador i internet per sota del 50% com és el cas de Melilla(36% i 36%), Extremadura (48,3% i 33,4%) i ara també (gran diferència respecte les més joves) a Castella i Lleó (45,7% i 37,4%). Només en ús d'internet també es troben per sota del 50% Múrcia (31,7%), Castilla La Mancha (35,8%), la Rioja (34,8%) i Andalusia (42,5%).

Pel que fa a l'ús intensiu d'internet en cap comunitat autònoma hi trobem un percentatge superior al 60% i superior al 50% només a Balears (56,6), Madrid (58) i Ceuta (55,1). Menys del 30% de dones d'aquesta franja d'edat fan un ús intensiu d'internet a Extremadura (19,5), Murcia (26,3)Castilla y León (26,9), Castilla la Mancha (28,1 ). Pel que fa a les compres per internet destaca força per sobre la mitjana Ceuta(28,6), Catalunya(19,8), Les Balears (15,4) i Cantàbria (14,1) y molt per sota Canàries (3,4), Extremadura (5,5), Andalusia (6), Galicia (6,4) Castilla La Mancha (6,5).

Fent referència a les dones amb edats compreses entre els 45 anys i 55 anys els percentatges continuen baixant a un ritme d'aproximadament 10 punts. Així els darrers 3 mesos un 43,7% de dones ha utilitzat l'ordinador, un 37,9 ha utiltizat internet, un 28,2% l'ha utilitzat almenys un cop a la setmana i un 6,8% ha realitzat compres per internet. En aquesta franja d'edat les dades per Balears, sempre altes fins aquí, baixen força espectacularment per sota de la mitjana. L'ús més intensiu d'internet només supera lleugerament el 30% de dones d'aquesta franja d'edat a Madrid amb un 45,5%, Catalunya (34,1) , Castilla y León i prop del 30% Navarra, Murcia, País Basc, La Rioja i Asturies. Inferiors al 15% de dones només hi trobem Ceuta, però forces CCAA es troben per sota del 20%.

Pel que fa a les compres per internet només estan per sobre un 10% de dones que han realitzat compres electròniques Catalunya, Madrid, Navarra i la Rioja.

En la següent franja d'edat, entre 55 i 65 anys, les dades tornen a baixar i aquesta vegada uns 20 punts. Així 17,2% de dones han usat ordinador, un 12% internet, un 9,3% s'han conectat almenys un cop per setmana i nomeÅ› un 1,7 han realitzat compres per internet a l'Estat Espanyol.

Pel que fa a l'ús intensiu d'internet, destaquen per sobre la mitjana Canàries amb un 18,2% i la Rioja amb un 15% i per sota Extremadura amb un 2,5%,Múrcia amb un 1,3% i Melilla i Ceuta amb un 0%, Castilla la Mancha amb un 3,5% i Balears amb prop d'un 5%. La resta es troben més o menys properes a la mitjana.

Quan a les compres per internet els percentatges són tots molt reduïts i només fa pujar la mitjana Canàries amb un 10% de dones que han realitzat compres per internet.

En la darrera franja d'edat, entre 65 i 75 anys la baixada és pràcticament absoluta. Així un 3,1% de les dones de l'estat espanyol han usat l'ordinador, un 2,1% internet, un 1,7 s'han conectat més d'un cop per setmana i un 0,4% han comprat per internet. Les dades les manté encara elevades és Melilla amb unes xifres d'un 13'8% de dones tant en l'ús d'ordinador, com d'internet com de ús intensiu d'internet. Algunes de les CCAA mostren xifres a 0% com és el cas d'Extremadura, Canàries, Ceuta o Castilla la Mancha.

Pel que fa a l'ús intensiu d'internet destacar novament Melilla i per sobre d'un 3%, però per sota d'un 5% Catalunya i Madrid.

 

Per nivell d'estudis

Si mirem segons el nivell d'estudis un 73% de les dones amb estudis superiors han utilitzat inernet regularment De les que tenen Formació professional un 59,7%, formació secundària un 50,8%, primera etapa de secundària un 22,2%, primària un 4,6% i de les analfabetes cap.

En el cas dels homes és força superior doncs presenten unes xifres d'un 86,6%, 65,0 %, 64,6 %, 29,8%, 9,8% respectivament i que respresenta al voltant d'uns 10 punts percentuals de diferència.

Si mirem la mateixa dada per CCAA i per cadascún dels nivells d'estudis, per el nivell d'estudis superior estan per sobre la mitjana espanyola Ceuta amb un 86'5%d'usuàries regulars d'internet Catalunya amb un 82, 9%, un 79,9% de les de Castilla la Mancha, un 76,7% de Canàries. Les més allunyades de la mitjana són les dones de Cantàbria (60,1), Melilla(60,9) i Galícia (62,1). La resta es troben, més o menys, al voltant de la mitjana.

Respecte els homes no hi ha cap CCAA on els percentatges de les dones siguin superiors als dels homes.

Pel que fa a les dones amb formació professional superior finalitzada, si la mitjana espanyola es situa prop d'un 60%, destaquen Ceuta i Melilla amb un 100% de dones amb aquestes estudis que s'han conectat regularment a internet, Canàries amb un 75,2%, La Rioja amb un 71,4% i Extremadura amb un 71%. Per les que s'allunyen de la mitjana i per sota del 50%, les dones de Castella y Lleó(50%), Galícia (49,6), Navarra (46), Murcia (42,1). La resta, més o menys, s'apropen a la mitjana.

Per la formació professional, respecte els homes, els percentatges són similars i en llocs com Astúries, Canàries, Extremadura, el País Basc, La Rioja o Ceuta les dones presenten percentatges més elevats.

Pel que fa a les dones que han acabat el segon cicle de secundària, estan per sobre del 60% Melilla i Balears (ambdues per sobre del 70%) i per sota del 40%, Ceuta i Extremadura.

En la resta de nivells d'estudis no hi ha massa casos que l'ús regular de les dones superi el 50% en cap CCAA tret de Ceuta en el primer cicle de secundària (70,9 )

En tots aquests nivells en la gran majoria de CCAA els percentatges de les dones són inferiros a les dels homes i les diferències són força considerables. Només hi ha l'excepció de Ceuta per a la secundària no acabada3.

 

Per habitants del municipi

Un 42'6% de les dones de les ciutats de més de 100.000 habitants i capitals de província ha utilitzat internet un cop per setmana almenys i la xifra es va reduïnt a mesura que disminueix el tamany de la població. Així per les ciutats d'entre 20000 i 50000 habitants el percentatge es situa en un 33, 2% i en els municipis més petits, de menys de 10000 habitants acaba sent un 26,1%.

Val a dir que respecte els homes les desigualtats més grans s'observen de manera inversa. Com més gran és el municipi més gran es la desigualtat entre sexes. Així per les ciutats més grans l'ús regular de les homes es troba 11 punts per damunt, mentre que per les ciutats més petites només poc més d'un punt per damunt.

Per CCAA les més grans disparitats de percentatges de dones respecte les ciutats més grans i més petites es troben, amb uns 20 punts de diferència a Andalusia, l'Aragó, Cantàbria, les dues Castelles, Extremadura, Galícia i La Rioja. Les menys dispars són Madrid i el País Basc. La resta les distàncies són al voltant dels 10 punts.


 

                 

Personas que han utilizado Internet al menos una vez por semana en los últimos 3 meses

Total nacional

 

Hombres

 

Hábitat: Más de 100.000 habitantes y capitales de provincia

53,5

Hábitat: Menos de 10.000 habitantes

27,6

Mujeres

 

Hábitat: Más de 100.000 habitantes y capitales de provincia

42,6

Hábitat: Menos de 10.000 habitantes

26,1


 

 

Per situació laboral

Per situació laboral les distàncies entre homes i dones són quasi impercentibles en el cas de les persones actives, tan si són aturades com ocupades, però en el cas de les inactives es va incrementant i la distància major és entre les persones que s'ocupen de la llar i les pensionistes. Pel que fa als treballadors per compte propi i els assalariats, les distàncies entre sexes són majors en el cas dels treballadors per compte propi.

Una majoria de dones utilitza regularment internet si estan en situació laboral inactiva com a estudiants (82,5%), treballen com a assalariades (53%) o estan actives ocupades(50,2%). Per tota la resta els percentatges a nivell de l'Estat estan força per sota del 50%. Així un 3,3% de les pensionistes, un 9,1% de les mestresses de casa, un 35,9% de les autònomes i un 38% de les aturades.


 

CONTINUARÀ...

 

Per nacionalitat

Segons la nota de premsa de l’INE per al segon semestre del 2006 pràcticament no existeixen diferències pel que fa a l’ús de l’ordinador per nacionalitat, espanyola o estrangera, de la persona usua`ria. Ara bé, per sexes sembla ser que entre les dones estrangeres s’utilitza més l’ordinador i internet que per les dones de l’Estat Espanyol. En el cas dels homes és al revés.

Però en altres usos més intensius com haver-se conectat almenys un cop a la setmana o haver comprat per internet, es capgiren els percentatges, tot i que les distàncies són mínimes.

En aquest aspecte, les diferències per CCAA són força grans.  Hi ha comunitats autònomes on l’ús de les tecnologies és molt superior per les dones de l’estat espanyol com Cantabria o Catalunay i en altres, com és el cas d’Extremadura o Balears,  que passa exactament al revés.
 

Lloc d'ús de l'ordinador i internet

Sobre els llocs d'ús de l'ordinador, les dones l'usen en un 80,4% a casa, en un 27,6% a casa d'amics o familiars, a la feina en un 48,1%, als centres d'estudis un 14,6% ien centres públics o cibercafés prop del 10%. Tots els percentatges són similars als dels homes, però destaca el fet que en els centres d'estudis l'usin més les dones i que a la feina bastant menys les dones.

Pel que fa a l'ús d'internet, tot i presentar percentatges més baixos en general, els llocs d'ús i les diferències entre sexes són pràcticament iguals.

 

Aprenentatge de tasques informàtiques

Gairbé 9 milions de dones de l'Estat espanyol han realitzat alguna tasca informàtica. Un 31,1% ho han après en la formació reglada, un 20,2% en cursos organitzats per l'empresa, un 41,3% en cursos fora de l'empresa, un 51,7% pel seu compte amb llibres o manuals i un 69% d'amics, familiars, companys. Els percentatges són similars que en el cas dels homes en gairebé totes les observacions, però hi ha importants diferències en l'aprenentatge per compte propi que està 14 punts per sota el percentatge de dones respecte el dels homes, i en canvi, els cursos fora de l'empresa està 10 punts per sobre com a forma d'aprenentatge per les dones.


 

 

Total de Personas que han realizado alguna tarea informática

Aprendizaje reglado (colegio, universidad,...)

Cursos de aprendizaje organizados por la empresa

Cursos de aprendizaje no organizados por la empresa

Estudio por su cuenta con libros o manuales

Aprendiendo de otros (amigos, familiares, compañeros,...)

De otra forma

NS /NR

Total Personas

18.545.380

30,7

21,7

36,0

59,0

70,6

6,3

0,0

Sexo: Hombre

9.659.380

30,3

23,1

31,1

65,6

72,0

6,8

0,0

Sexo: Mujer

8.885.999

31,1

20,2

41,3

51,7

69,0

5,7

0,0


 

 

freqüència d'ús entre les persones usuàries freqüents

Un 20,6% de les dones que fan un ús freqüent d'internet de l'Estat Espanyol, el darrer semestre del 2006, han usat internet menys d'una hora, un 45,1% fins a 5 hores, un 25,5% fins a 20 hores i un 8,6% més de 20 hores.

Com menys freqüència d'ús més percentatge de dones usuàries respecte els homes. Fins a 5 hores setmanals els percentatges de les dones són superiors, però en l'ús més intensiu, de més de 20 hores setmanals, el percentatge d'homes pràcticament duplica el de les dones.

 

usos particulars d'internet per les persones que s'han conectat en els darrers 3 mesos

Un 78% de les dones que s'han contectat a internet els darrers 3 mesos s'han comunicat a través del correu electrònic, un 36,5% han estat en xats, converses o fòrums, un 12,7 han telefonat o han fet vidoconferències per internet i han enviat missatges a mòbils. Els percentatges són similars als dels homes, però un xic inferiors.

Un 18,67% d'aquestes dones han realitzat vendes o inversions per internet, uns 7 punts per sota dels homes.

Un 79,6% de les dones que s'han conectat a internet han buscat informació sobre béns i serveis, un 36,4% sobre turisme, un 55,1% han accedit a mitjans de comunicació, un 44,2% serveis d'oci i jocs i un 46,1% sobre salut. Les dades són similars, pero inferiors als homes, sobretot pel que fa a mitjans de comunicació i oci. Respecte a la salut les dades són superiors en el cas de les dones.
 

per tipus de tasques informàtiques realitzades:

Pel que fa a tasques informàtiques realitzades per les persones de l'Estat Espanyol que s'han conectat a internet, un 69% de les dones ha enviat un correu electrònic amb fitxers associats, un 35,3% ha enviat missatges en xats, grups de notícies o fòrums de discussió, un 9,3% ha usat internet per fer trucades telefòniques, un 28,7% ha usat aplicacions de compartir peer to peer, un 9,5% ha creat una pàgina web, un 51,4% ha conectat o instal.lat dispositius com un mòdem o una impresora i un 14,1% ha escrit un programa usant llenguatge de programació. Els percentatges són inferiors respecte els homes en la majoria de tasques en uns 5 punts percentuals menys en el cas de connectar o instal.lar dispositius que i l'intercanvi peer to peer que la distància supera els 15 punts percentuals.


 

 

Enviar correo electrónico con ficheros asociados

Enviar mensajes en chats, grupos de noticias o foros de discusión

Usar Internet para hacer llamadas telefónicas

Uso de aplicaciones para compartición de ficheros peer-to-peer (intercambio de música, películas,

Crear una página web

Total Personas

70,8

38,2

11,3

36,0

12,3

Sexo: Hombre

72,5

40,8

13,1

42,6

14,9

Sexo: Mujer

69,0

35,3

9,3

28,7

9,5


 

 

 

Conectar o instalar dispositivos como un modem o una impresora

Escribir un programa usando un lenguaje de programación

Total Personas

61,4

17,7

Sexo: Hombre

70,8

21,1

Sexo: Mujer

51,4

14,1


 

Tasques en relació a l'Administració pública i similars:

Per les tasques que impliquen relació amb l'administració pública o similars, els percentatges, menys en el cas de la declaració de la renda, mai superen el 20% tant per les dones com pels homes que es conecten a internet. Els percentatges són força similars entre homes i dones i només són superiors en les dones les feines ofertes per oficines d'ocupació, beneficis socials, matriculació a estudis i serveis relacionats amb la salut.


 

 

Declaración de la renta

Trabajo ofrecido por oficinas de empleo

Beneficios sociales (ayudas de hijos, becas, prestación por desempleo,...)

Documentos personales (carnet de conducir, pasaporte,...)

Certificados (incluidos los del Registro Civil): petición y entregas

Matriculación para estudios universitarios u otros

Total Personas

24,9

14,4

15,6

14,0

12,0

16,1

Sexo: Hombre

27,2

11,7

14,6

15,7

12,9

15,1

Sexo: Mujer

22,1

17,7

16,8

12,0

10,9

17,3

 

 

 

Empadronamiento

Declaraciones/denuncias a la policía

Servicios relacionados con la salud

Acceso a bibliotecas públicas

Total Personas

4,2

1,6

14,8

13,2

Sexo: Hombre

4,0

2,4

13,4

13,1

Sexo: Mujer

4,4

0,7

16,6

13,4

font : INE


 

Ús del correu electrònic per realitzar compres de productes i serveis el darrer any


Les dones de l'Estat Espanyol que s'han conectat a internet, i han comprat per internet, a percentatges força elevats ho han fet per coses per la casa (16,2%), viatges i allotjaments de vacances (67,1%)i entrades a espectacles(37,6%) i en percentatges superiors als homes. Més d'un 10%, però menys que els homes, vídeos i música i material esportiu.

Un 18% d'aquestes dones han comprat els darres mesos llibres, revistes o material d'aprenentatge electrònic per internet i, en tots els casos menys d'un 10%, han comprat software per ordinador (videojocs inclosos), material informàtic, equipament electrònic (càmeres incloses). Per sota d'un 5% han comprat productes financers.

Les diferències respecte els homes són notables respecte a aquests productes, un 24,1% d'ells han comprat revistes, llibres o material d'aprenentatge electrònic i entre més d'un 15% han comprat software, material informàtic o equipaments electrònics, més d'un 5% han comprat productes o serveis financers,

Tot plegat fa que les compres per internet les faci aproximadament un 32% de la població de l'Estat Espanyol que es connecta amb percentatges quasi iguals de mitjana per dones que per homes.

 


 

1Dades de l'INE per el segon semestre del 2006 en tot el document a menys que s'especifiqui el contrari.

2font: instituto de la mujer i INE

3És estrany el que ocorre amb Ceuta. O bé realment passa alguna cosa específica o són biaixos pel reduït nombre de casos que hi deu haver a la mostra.