Capítol 10. El dia que vaig desitjar i sommiar

Notícies

En quins aspectes t'agradaria millorar la teva práctica de les TICs en el futur?
Quins són els teus somnis i desitjos de futur?

>en allò transformador de les desigualtats gènere

> en allò transformador de la societat en el seu conjunt

>en allò més individual

>en aspectes laborals

>en qüestions de temps

>en els aspectes més tècnics: programar i llenguatges de programació

>en els aspectes més tècnics: estructures i connexions

>en aspectes tècnics: programari lliure

>en els aspectes més tècnics: programes i aplicacions

>en els aspectes més tècnics: maquinari i xarxes

>en els aspectes més tècnics: tecnologies audiovisuals

>en els aspectes més tècnics: disseny i imatge

>en els aspectes més tècnics: webs i blogs

>en els aspectes més tècnics: gestió de la informació i internet

>en comunicació i internet

>en els màxims i mínims

 

 

Les voluntats i aspectes de millora de les dones tecnòlogues entrevistades sobre la pràctica de les tecnologies són molt variades, però hi ha algunes qüestions que es repeteixen insistententment i, per tant, cal destacar les voluntats de millora en allò relacionat, evidentment, amb les tecnologies, però també en les formes d'aprenentatge, l'ús i difusió del programari lliure i la superació de les desigualtats de gènere.

També cal anotar que les dones, a més de tenir en compte les seves voluntats personals, han mostrat força desitjos de millora que tenen a veure amb allò col.lectiu i la millora de la societat i les relacions que s'hi desenvolupen en el seu conjunt.

Després d'una anàlisi descriptiva de les respostes del qüestionari, hem afegit alguns somnis i desitjos triats per la seva significància i per invitar a la reflexió, a través de mostrar algunes de les propostes i destijos de futur que han anat sorgint d'aquestes dones.

Les informacions que ens ha aportat la nostra recerca sobre les voluntats de millora i els somnis i desitjos de futur provenen de les preguntes del qüestionari, les entrevistes qualitatives i els grups de discussió que s'expressaren de la següent manera:

 

En quins aspectes t'agradaria millorar la teva práctica de les TICs en el futur?
Quins són els teus somnis i desitjos de futur?

 

Les dones enquestades es plantegen millores en qüestions tan diverses com en la igualtat de gènere i les tecnologies, en una millora de la justícia social, en la millora en la transmissió del coneixement, en millorar les capacitats prendre riscos, en tenir més seguretat i control sobre les tecnologies, en tenir més autonomia, estar més al dia i no quedar-se obsoletes, en aspectes laborals, en compartir més i treballar més en equip, en qüestions de temps, en millores econòmiques, en millores del context i capacitats dels equipaments i les connexions, en aspectes comunicatius i en l'ús d'internet, en l'ús i coneixements de les tecnologies en general i de forma més conceptual i teòrica, i, pel que fa a usos tècnics específics, la millora en coneixements i ús del programari lliure, de les capacitats de programació o llenguatges de programació, en l'ús de programes i aplicacions específiques, en el maquinari, en l'ús i administració de xarxes, en el coneixement o usos audiovisuals, en els de disseny i materials gràfics, en l'ús i gestió de blogs, també de webs, i en la millora en la gestió i organització de la informació. Finalment hi ha qui no li caldria millorar en res i qui voldria millorar en tot.

De totes aquestes millores plantejades les que presenten percentatges més elevats de resposta són, en general les que expressen voler millor en aspectes tècnics, que totes juntes representen gairebé un 70% de les voluntats de millora. D'entre aquests tipus de millora les més freqüentment expressades són la millora en general i aspectes genèrics (13%), el coneixement i ús del programari lliure (11%), en els coneixements de programació i llenguatges informàtics (9%) i la millora en el coneixement i ús de tecnologies audiovisuals (7%). Les que menys el coneixement i administració de xarxes (1%) i el coneixent o ús de blogs (1,2%).

Pel que fa a les altres voluntats de millora cal destacar que un 3,06 % de les enquestades voldrien millorar en la igualtat de gèneres i les tecnologies d'entre tots els aspectes transformadors i col.lectius que representarien al voltant d'un 7% de les voluntats de millora1.

Pel que fa a aspectes més individuals com tenir més autonomia (2%), arriscar-se (2%) o tenir més seguretat i control sobre les eines (2%), millorar laboralment (3%), en estar més al dia (3,5%)o en qüestions de la disposició del temps (4%)les respostes representen al voltant d'un 16%. Val la pena destacar, que al contrari del que podia semblar a priori, les millores en aspectes laborals i en qüestions econòmiques no han estat prioritàries, però aquest fet també pot tenir a veure amb l'orientació de la pregunta als aspectes de la pràctica tecnològica.

La resta corresponen als tot i als res i a altres qüestions molt específiques.

Val la pena, per veure l'expressió d'aquestes voluntats descriure literalment algunes de les respostes dels qüestionaris, de les entrevistes en profunditat i dels grups de discussió:

  

>en allò transformador de les desigualtats gènere

M'encantaria trobar més dones que treballen en el sector i que tinguin ganes de compartir experiències i coneixements.”

Terreny personal: Endinsar-me dins del món de la creació de video (edició i muntatge) per compartir imatges en moviment a través d'internet.
També estic rumiant un projecte TIC de formació a dones d'un poble de Girona.”

Viajar por el mundo, y que com el software libre tengamos una profission más justa, y com más respecto a las mujeres.”

les idees preconcebudes  i els comentaris de què una dona és una inútil amb l'ordinador que sempre m'han indignat.”

Què les poques dones que participen amb temes d'informàtica no són gens femninistes, defensen el masculí genèric, ... em sento molt sola. Sempre estic demanat als traductors (i traductores que n'hi ha forces) que canviïn els missatges, per exemple, en lloc de dir "estàs segur de voler tal o qual", posin, opció segura?
T'has decidit? ..
O quan enters a un programa, sempre Benvingut,...
M'agradaria trobar un grup que vetllés per aquest tema.”

Que la gent no et mirés extranyada quan comentes que ets una noia estudiant electrònica, aficionada a la informàtica...”

 

> en allò transformador de la societat en el seu conjunt

que las tic's lleguen a todas las personas sin necesidad de pagar por acceder a programas, por un uso más comunitario y democrático de los medios de comunicación y las tecnologías.
A nivel global: mi gran sueño es conseguir derrotar al sistema capitalista origen de todas las desigualdades sociales.”

Caray....dentro de los medios???....pues que todas las personas pudieran aprovechar lo que es hacer los medios, tomar los medios, ser los medios......utilizarlas para nuestro beneficio.....sobre otras cosas....una vida con justicia, libertad, fraternidad...etc....”

Que el ser humano evolucione lo suficiente con conciencia para dejar el instinto de caudillismo así podría vivir realmente en comunidad y que desapareciera la forma de llevar el modelo capitalista actual.”

Que tothom es pogués beneficiar de les tics i poder millorar el mon.”

que el linux arribi a més gent”

 

>en allò més individual

Arriesgar-me a nuevos usos y alternativas”

en les tics, enfrontar-mi, no tenir-los por  que em dominin, en la resta, el mateix”

Más seguridad para apañar-me con la màquina como mejor me convenga”

Ser més autònoma en instal.lació i manteniment”

no quedarme obsoleta”

Desitjo no quedar-me mai fora de la Societat del Coneixement”

no perdre el carro i sempre poder entendre les novetats que hi ha
que el software sigui un dia tot lliure i les actualitzacions dels productes necessitats reals i no de mercat”

  

>en aspectes laborals

Tenir la meva pròpia empresa de desenvolupament de software”

teletreballar a temps complert amb seguretat”

m'agradaria treballar on-line una part de la meva jornada”

Que em toqui la loteria primitiva i deixa de treballar amb les TICS.”

treballar amb més gent”

Los deseos son simples, y es que con el trabajo pueda llevar una vida digna sin precariedades+ Sería aconsejable que se diera más facilidades a las empresas (no sólo las grandes) al acceso a las nuevas tecnologías sin que eso fuera un dispendio considerable”

 

>en qüestions de temps

tenir més temps per dedicar-.hi”

Principalment tenir més temps, acabar els meus estudis d'informàtica, treballar des de casa part de la meva jornada (aprox. 50%,també m'agrada veure als meus companys) i tenir la meva familia què avui dia és prou dificil, es a dir concil.liar vida privada i vida laboral”

No pasar tantas horas enfrente del ordenador”

tenir més temps lliure”

  

>en els aspectes més tècnics: programar i llenguatges de programació

programar en linux”

desencriptar”

apredre algoritmes genètics”

aprendre php”

poder programar en diversos llenguatges més fàcilment”

  

>en els aspectes més tècnics: estructures i connexions

connexions més potents”

connexions més barates”

Que sigui sempre una eina de treball, comunicació,  recerca d'informació, solució de gestions que implicarien d'altra manera desplaçament. No un fi en si mateix.”

ordinadors més ràpids i amb més capacitat”

 

>en aspectes tècnics: programari lliure

desenvolupar i difondre lo lliure”

treballar en programes de gestió de biblioteques de codi obert”

creo que hay que ´debo desarrollar la difusión y desarrollo del software libre a eso voy a enfocar mi mayor esfuerzo.”

linux video i àudio”

Doncs m'agradaria poder tenir més temps per dedicar-li i aprendre a editar video amb el cinelerra.”

  

>en els aspectes més tècnics: programes i aplicacions

aprendre a fer programes útils per altres usuaris”

conocer programas, diversificar”

programes de tractament de dades”

Aplicar la informàtica a programes de moda, que és la meva última passió
Treure un disc”

  

>en els aspectes més tècnics: maquinari i xarxes

saber més hardware i electrònica”

Sempre he volgut orientar-me a la domótica.
I tenir tots els aparells que van sortint!!!!”

operar mesas de sonido”

arreglar propi ordinador”

muntar xarxes”

 

>en els aspectes més tècnics: tecnologies audiovisuals

programes d'edició vídeo i àudio”

quiero trabajar como realizadora de video y de televisión. montar videoinstalaciones rodar por lo menos una pelicula...viajar mucho y llegar a vivir de eso con una casa en la floresta donde escaparme con los colegas.”

streaming ràdio i tele”

M'agradaria poder-me dedicar a viure de projectes artistics que derivin del mon del visuals i que tinguin una aplicació practica per a la societat. M'aburreix l'art dels museus que només s'encaixa en l'univers personalss dels suposats artistes. Trobo més interessant fent un tipus d'art de denuncia i més social, crear objectes, documentals, sofwares...qualsevol cosa que se'n pugui fer un us public i que, a mes a mes, tingui un bon contingut intelectual”

perfeccionar sincronia AV amb músics”

M'agradaria gravar i editar vídeo.
Retoc d'imatge digital.”

Me gustaría aprender a programar alguna cosa, conocer un poco de programación, aprender a mezclar sonidos de manera creativa y a operar una mesa de sonido! También creo que me gustaría aprender a conectarme y a desconectarme, tener un poco de control sobre esto. Las TIC también se pueden convertir en un factor más de ansiedad. Mezclar las nuevas con las viejas TIC también me parece algo interesante: coser un micrófono, por ejemplo...Hacer "macramé" las TIC, hehe!

 

>en els aspectes més tècnics: disseny i imatge

disseny, maquetació de projectes, creativitat en presentacions”

més competència en programes d'edició i tractament d'imatges”

Adquirir más conocimientos de programas de diseño.”

 

>en els aspectes més tècnics: webs i blogs

També m'agradaria dominar millir els blogs i els wikis per incorporar-los a les meves practiques. M'imagino a mi mateixa d'aqui a deu anys sent ina avia editora de la wikipedia.”

dominar blogs i wikis”

dissenyar webs”

web 2.0”

en gestió de drupal”

  

>en els aspectes més tècnics: gestió de la informació i internet

gestió de la informació i control de bústia”

más soltura en gestión”

gestió de projectes”

   

>en comunicació i internet

descobrir més possibilitats d'internet”

participar en foros”

creació i major agilitat internet”

  

>en els màxims i mínims

en tot”

Els meus sommis  i desitjos no passen, a la meva edat, per les noves tecnologies”

no busco nada, lo encuentro”

Tener un trabajo más creativo e independiente. No pasar tantas horas en frente de un ordenador. El hacer sólo cosas con un click de ratón, es una herramienta, pero limitarnos a esto no es humano. También me gusta diseñar a mano, y ser profesora de PIlates para emplear muchas otras de mis capacidades.

Jaja :)”

 

 

1 per veure els percentatges específics de millora veure les taules annexes.