Equipaments a les empreses

Notícies

Al gener del 2006, el 92,7% de les empreses de l'Estat Espanyol de 10 assalariats o més disposaven de connexió a internet dades que han augmentat aproximadament 10 punts des del 2003.

De les empresese que tenen connexió a internet un 50,2% disposa de web. Aquesta xifra, és molt superior en empreses de més 250 o més treballadors (82,9%)

Per CCAA, les empreses amb seu a Madrid, Catalunya, les Illes Balears i Navarra presenten una major intensitat en l'ús de les TICS.

Las empreses de Castilla La Mancha, Extremadura, Ceuta i Melilla i Andalucía les menors intensitats1.

Respecte la resta de països europeus l'Estat Espanyol es sitúa per sota de la mitjana europea, però amb un pecentatge similar pel que fa a les empreses amb accés a internet i a la tinença d'ordinador. En altres aspectes com la tinença de web l'Estat Espanyol es sitúa molt per sota de la mitjana EU15(65%) en que només un 47% de les empreses en disposen. Pel que fa a les compres i vendes a través del correu electrònic l'Estat espanyol(15% i 8% respectivament) mostra unes xifres a la meitad de la mitjana EU-15 (31% i 16% respectivament).

 

Empreses amb connexió a internet2

 

Empreses amb connexió a internet2

                                         

2003
Respecto del total de empresas

2006
Respecto del total de empresas

UE 25

 

 

     Total

..

93

UE 15

 

 

     Total

85

94

Euro Zona 13

 

 

     Total

87

94

Bélgica

 

 

     Total

91

95

Bulgaria

 

 

     Total

..

75

República Checa

 

 

     Total

88

95

Dinamarca

 

 

     Total

97

98

Alemania

 

 

     Total

95

95

Estonia

 

 

     Total

..

92

Irlanda

 

 

     Total

86

94

Grecia

 

 

     Total

88

94

España

 

 

     Total

82

93

Francia

 

 

     Total

83

94

Italia

 

 

     Total

83

93

Chipre

 

 

     Total

..

86

Letonia

 

 

     Total

..

80

Lituania

 

 

     Total

..

88

Luxemburgo

 

 

     Total

85

93

Hungría

 

 

     Total

..

80

Malta

 

 

     Total

90

..

Países Bajos

 

 

     Total

86

97

Austria

 

 

     Total

89

98

Polonia

 

 

     Total

..

89

Portugal

 

 

     Total

70

83

Rumanía

 

 

     Total

..

..

Eslovenia

 

 

     Total

..

96

Eslovaquia

 

 

     Total

..

93

Finlandia

 

 

     Total

97

99

Suecia

 

 

     Total

95

96

Reino Unido

 

 

     Total

74

93

Islandia

 

 

     Total

97

99

Noruega

 

 

     Total

88

94

 

Segons l'informe de la Generalitat sobre l'adopció de les TIC a les administracions, pels ciutadans i a les empreses del 20033, l’adopció de les TIC a les empreses de Catalunya està consolidada. Segons l'informe el 2003, el 98.4% de les empreses amb 10 o més empleats tenien ordinadors, i quasi totes tenen una connexió d'Internet (un 95.7%) i correu

electrònic (un 94.8%). També cal destacar que un 78.6% tenen LAN, un 40.5% tenen intranet, i un

22.3% extranet.

Més de la meitat de les empreses amb 10 o més treballadors tenen un lloc web (un 57.5%). Un 67.5% de llocs web contenen informació dels productes i serveis oferts per l’empresa, un 16.5% permeten algun tipus d'interacció amb el client, un 8.5% permeten fer transaccions comercials i un 6.1% tenen el lloc web integrat al sistema de producció.

L'ús de les TIC per part dels empleats ha augmentat significativament entre el 2002 i 2003 i un 15.1% dels treballadors tenen coneixements TIC.

Totes aquestes xifres, segons les dades del INE més recents apunten seguir sent superiors.

 

1font: nota de premsa Tic i empresas 2005-2006. disponible a: www.ine.es

2font: ine. fonts i notes de la taula de l'INE:

1) Se consideran las empresas con actividad principal en las secciones de la CNAE: D, F, G, H (sólo grupos 55.1 - 55.2 ), I, K, O (sólo grupos 92.1 - 92.2). Los datos proporcionados por el INE en los resultados detallados pueden diferir de los presentados por Eurostat ya que en el INE se incluyen las CNAE 40-41.

2) Eurostat presenta los datos en función del año de ejecución de la encuesta. Para 2003 y 2004 el periodo de referencia de los datos es el año anterior al que se indica.Debido a un cambio metodológico, a partir de 2005 el periodo de referencia es enero del año que se indica.

Nota: Los datos están sujetos a actualización continua. La información más actual está disponible en la web de Eurostat. Los datos españoles proporcionados por Eurostat no siempre corresponden a la última actualización y la información más reciente es la publicada en el apartado de resultados detallados correspondiente
Fuente: EUROSTAT