CodiLela: Dones i tecnologies a Catalunya

Si bé la qüestió de la manca de dones a les TIC s'ha tendit a enfocar cap a la pregunta de per què les dones no hi participen, com s'ha dit, en la present recerca pretenem trobar la clau de la participació de les dones en les noves tecnologies a partir de la pregunta inversa i investigant el col.lectiu de dones que ja hi participen. Així doncs ens preguntem què determina l'accés de les dones al món de les noves tecnologies a través de preguntar a les dones que ja hi són com es van iniciar i quins factors ho van fer possible.

De totes maneres creiem que no n'hi ha prou amb conèixer les motivacions o factors d'inici, sinó que també cal conèixer altres condicionants socials i de context per tal d'ampliar, matizar o desmitificar alguns dels factors d'accés exposats o fins i tot comunament establerts. Per aquest motiu ens hem preguntat sobre els perfils sociodemogràfics de les dones tecnòlogues.

 

PART I

Capítol 1. Presentació Codi Lela

Capítol 2. Literatura existent que relaciona les dones amb les tecnologies

Capítol 3. Dones i tecnologies a Catalunya en un Marc comparat amb les CCAA de l'estat espanyol i la Unió Europea: Estat de la qüestió

Capítol 4. Panorama dels esdeveniments al voltant de tecnologies i dones a Catalunya

PART II

Capítol 5. El perfil de les dones tecnòlogues

Capítol 6. El dia que em vaig enrotllar: accés i motivacions

Capítol 7. El dia que m'hi vaig sentir còmode: usos, eines i pràctiques

Capítol 8. El dia que en vaig aprendre i em vaig formar

Capítol 9. El dia que la tecnologia va tenir un impacte en mi

Capítol 10. El dia que vaig desitjar i sommiar

Capítol 11. Conclusions

Capítol 12. Propostes d'actuació Pública

Bibliografia