Món laboral

Notícies

La tradicional divisió sexual del treball a que les dones dediquin més hores a la cura i al treball domèstic amb menys oportunitats per a la participació al mercat laboral, i si hi afegim la bretxa digital pel que fa a formació, veurem que el percentatge de dones que treballen en els àmbits tecnològics són encara molt menors que els homes.

A l'Estat Espanyol, el percentatge de dones que treballen en ocupacions considerades tecnològiques1, segons les dades referents al 20062, se situen, només, al voltant del 20%.

A Catalunya, les dades són lleugerament superiors i així les dones que treballen en àmbits tecnològics representen aproximadament un 25% i igualment, les dones tècniques i directives en empreses de serveis d'alta i mitjana tecnologia encara és menor, al voltant d'un 23%3.

 

 

1segons la classificació d'ocupacions standart correponen a les ocupacions D20, E26 i F30

2font INE

3Cruells (2006)