Codilela

Tot allò que relaciona les dones amb les tecnologies, les seves trajectòries d'accés, usos, pràctiques i desitjos.

Últimes entradesEl Documental realitzat per Donestech: "Desxifrant el Codi Lela" ha estat seleccionat en el "Subversive Film Festival" de Zagreb que es durá a terme del 05 al 12 de maig. El documental…

català

PRESENTACIÓN DEL METAPROYECTO CODIGO LELA:

A mediados del 2006, Eva, Alex y Núria se propusieron realizar una investigacción sobre…

El dissabte dia 19 de juliol es mostrarà el doculela: desxifrant el codi lela, realitzat per Donestech, en el marc de les jornades Generatech 2008.

 Veure la resta de…

Una recerca activista sobre les relacions actuals entre les dones i les tecnologies

 

Núria Vergés Bosch, Alex Hache, Eva Cruells.

 

Descifrando el Código Lela

Una investigación activista sobre las relacions actuales entre mujeres y tecnologías.

 

 

 

Enguany al 5è aniversari del Fona hi haurà un espai dedicat a les projeccions de documentals relacionats amb la temàtica del fona i s'hi presentarà el doculela: desxifrant…

Si bien la cuestión de la carencia de mujeres en el uso y desarrollo de las TICs ha tendido a enfocarse hacia la pregunta de por qué las mujeres no participan, en la presente investigación…

Marco teórico y metodologías para desarrollar

 los mapas y visualizaciones

  Este marco se refiere a las…

 

Partint del treball inicial desenvolupat pel grup d'investigadores activistes donestech.net sobre les relacions i interaccions de les dones amb les tecnologies presentem el…

Si bé la qüestió de la manca de dones a les TIC s'ha tendit a enfocar cap a la pregunta de per què les dones no hi participen, com s'ha dit, en la present recerca pretenem trobar la clau de la…