DonesTech: III Jornades OrientaFP

Imatge
OrientaFP · Programa d'impulsFP
Àmbits de Treball

Donestech tenim el plaer de participar a les III Jornades OrientaFP a l'Hospitalet de Llobregat centrades en gènere i formació professional el 22 de juny.

 

Les III Jornades OrientaFP, "Gènere i FP", enguany tracten de sensibilitzar al voltant de les pràctiques quotidianes dels i de les docents d’FP, oferir recursos que ajudin al disseny i implementació de les polítiques i estratègies educatives dels centres, així com posar en joc elements de discussió sobre gènere, educació i formació en el context general de la formació professional, tenint en compte la perspectiva de gènere.

L'esdeveniment preveu la realització de dues taules rodones, ponències i la realització simultània de cinc tallers organitzats per diferents associacions i professionals de Catalunya.

OrientaFP és un programa d’innovació educativa, creat al curs 19-20, que pertany a la unitat ImpulsFP de la Subdirecció General de Programes i Projectes de Foment dels Ensenyaments Professionals, en la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

La nostra MISSIÓ:

Donar suport al disseny, implementació, desenvolupament i consolidació d’estratègies innovadores pel que fa a l’acció tutorial i l’orientació acadèmica i professional de l’alumnat d’FP, amb la finalitat de millorar els seus resultats, la vinculació educativa, la seva projecció profesional i l’adquisició d’eines per a l’aprenentatge al llarg de la vida.

La nostra VISIÓ:

OrientaFP sitúa en el seu horitzó una persona amb una vinculació positiva amb l’aprenentatge i la formació, amb eines per al seu desenvolupament personal i social, capaç de projectar-se en la seva carrera professional, d’analitzar i generar coneixement de forma crítica en el seu àmbit i d’aprendre de forma autònoma al llarg de la vida.

 

Objectius de les jornades

 

 1. Sensibilitzar el professorat d’FP i agents implicats en la formació per observar les seves pràctiques qüotidianes des d’una perspectiva de gènere
 2. Proporcionar recursos per aplicar als plans dels centres i a les polítiques i estratègies educatives i de formació.
 3. Aportar elements al debat sobre geènere i educació i formació en el context general de l’FP, que puguin enriquir propostes i contribuir a una millor comprensió del problema.

 

Programa

 

09:00 - 09:15

Presentació institucional:

Sra. Mercè Chacón Delgado, Directora general de Formació Professional. Departament d’Educació.

Sra. Paula San Luis Castellano, Directora de CaixaBank Dualiza

09:15 - 10:00

Conferència introductòria de la Dra Kristina Ledman (Univ. Umeá, Suècia) 

10:00 - 11:15

Els biaixos de gènere en la formació professional

 • Dra. Almudena Navas (Univ. València): Gènere i orientació: influència en les eleccions.
 • Dra. Laia Narciso (UAB) Factors socials i culturals en les decisions.
 • Dra. Raquel Mariño (Univ. Santiago de Compostela) Biaixos de gènere i pràctica docent en l’FP.
 • Sra. Esperanza Meri (Univ. València). L’efecte de les polítiques per eliminar els biaixos de gènere en FP.

Modera: Sra Montserrat Sánchez Aroca (Directora de l’INS Vilumara, L’Hospitalet del Llobregat)

11:15 - 12:00

Cafè break

12:00 - 13:30

Per un treball sense gènere: el rol de les empreses en la Formació professional

Modera: Sònia Cuesta. Responsable del programa EmpresaFP. Subdirecció de Programes i Projectes. Direcció General de Formació Professional. Departament d’Educació.

13:30 - 14:00

Conclusions i tancament. Dra. Marina Subirats

14:00 - 14:30
Tancament institucional
14:30 - 15:30

S’oferirà un dinar lunch.

15:30 - 17:30

Tallers. Es desenvoluparan de forma simultània cinc tallers per a les persones assistents.

 • Els projectes d’igualtat als centres de Formació Professional. Equilàtera.
 • Taller d’autodefensa digital feminista. Donestech.
 • La intervenció al centre d’FP des de la perspectiva de gènere: 10 activitatsAnna Belén Fernández i Anna Sánchez. Professores de Serveis Socioculturals a la Comunitat. Institut Ribot i Serra. Sabadell.
 • Les identitats de gènere a l’aulaRoberte Piqueras. Tècnica responsable del projecte Ca L’Enredus – Acuavallès. 
 • L’orientació professional des d’una perspectiva de gènereNúria Martínez. Assessora de la xarxa d’orientació des de la perspectiva de gènere, del programa OrientaFP.