KIT SOFIA. Claves para la atracción y permanencia de las mujeres en la formación profesional TIC

Imatge
Àmbits de Treball

Us presentem ací un recull d’accions i bones pràctiques per tal d’evitar que les dones siguen excloses de la formació professional en tecnologies i amb això de l’ús d’aquestes i sobretot dels sectors professionals i econòmics en els que es basa.

En aquesta proposta conflueix l’interés per trencar els estereotips de gènere en els que encara es construeixen els itineraris formatius juntament amb l’experiència de les autores del kit, Núria Vergés, Leon Freude i Sandra Obiol, en l’anàlisi per a la comprensió i transformació de l’ús esbiaixat per gènere de les tecnologies. Es tracta d’una proposta dirigida a la formació professional en general i que en gran mesura es pot aplicar també a altres itineraris formatius que sense tindre les tecnologies al seu centre, en fan ús i sobretot tenen perfils molt masculinitzats. És precís que aquestes recomanacions s’adapten a les característiques particulars dels centres, nivells educatius i cicles formatius als que s’adrece, però és encara més precís que encete una reflexió necessària al voltant del lloc que ocupen les dones a la formació professional i un camí per a revertir la seua presència marginal i clarament estereotipada.

És una proposta que sorgeix al si del projecte de recerca “Gènere i decisions educatives. Construcció d’itineraris formatius en la Formació Professional Bàsica” realitzat per un equip d’investigadores de la Universitat de Barcelona i la Universitat de València amb la col.laboració de Donestech i el supot del Centre Reina Sofia.

(es)

Os presentamos una recopilación de acciones y buenas prácticas para evitar que las mujeres sean excluidas de la formación profesional en tecnologías y con ello del uso de éstas y sobre todo de los sectores profesionales y económicos en los que se basa.

En esta propuesta confluye el interés por romper los estereotipos de género en los que aún se construyen los itinerarios formativos junto con la experiencia de las autoras del kit, Núria Vergés, Leon Freude y Sandra Obiol, en el análisis para la comprensión y transformación de los usos avanzados sesgados por género de las tecnologías. Se trata de una propuesta dirigida a la formación profesional en general y que en gran medida se puede aplicar también a otros itinerarios formativos que, sin tener las tecnologías en su centro, hacen uso y sobre todo tienen perfiles muy masculinizados. Es preciso que estas recomendaciones se adapten a las características particulares de los centros, niveles educativos y ciclos formativos a los que se dirija, pero es aún más preciso que inicie una reflexión necesaria en torno al lugar que ocupan las mujeres en la formación profesional y un camino para revertir su presencia marginal y claramente estereotipada.

Esta propuesta surge en el seno del proyecto de investigación "Género y decisiones educativas. Construcción de itinerarios formativos en la Formación Profesional Básica "realizado por un equipo de investigadores de la Universitat de Valencia, de la Universitat de Barcelona con la Colaboración de Donestech y el apoyo del Centre Reina Sofía