I Curs Internacional d'Educació Digital Democràtica i Open Edtech

Notícies

mans amb mòbils gravant i el logo de Xnet
18.06.2022 - 12:36
Àmbits Temàtics: 
Àmbits de Treball: 

[español abajo]

Ponències obertes a qualsevol mena de públic- Accés lliure

12-13-14 juliol 2022 - Aula Magna de la Universitat de Barcelona

 

Organitzat per Xnet, la Universitat de Barcelona i la Open Knowledge Foundation en col·laboració amb aFFaC i Ustec

 

L'esdeveniment neix per resoldre els dubtes de les famílies, el professorat, l'alumnat, els centres, les institucions i les persones interessades sobre com ha de ser la digitalització de la educació i l'ensenyament de la cultura digital perquè siguin democràtics, respectuosos amb els drets de les persones i font d'oportunitats per a tothom.

 

Ho farem mitjançant ponències, presentació de casos d'estudi, tallers pràctics i sessions tècniques de millora de codi (DevOps Room), de la mà de més de trenta ponents i organitzacions de més de deu nacionalitats diferents.

 

Veniu a informar-vos i a contribuir.

 

Enllaç al programa complet sobre els següents temes:

Marc del context digital | Datificació a l’educació | Coneixement obert i accés lliure | Disseny de currículum més enllà de la tecnofòbia o del reduccionisme instrumental | Alfabetització i pensament computacionals | Drets digitals, auditabilitat del codi, interoperabilitat dels formats | Data Detox per reduir la nostra petjada digital | Videojocs: potencialitats i problemàtiques.

https://curs.digitalitzacio-democratica.xnet-x.net/program/

 

Enllaç al llistat de ponents com ara Joan Subirats, Ministre d’Universitats; Simona Levi, coordinadora d’Xnet; Tariq Krim, emprenedor i inventor tecnològic (França); Jen Persson, directora i fundadora de Defend Digital Me per la privacitat i els drets digitals dels nens a l’educació (Regne Unit); Christian Landgren, CEO i fundador d’Iteam, una agència d’innovació digital i del moviment ciutadà obert Öppna Skolplattformen; Valerie Steeves, professora titular del Departament de Criminologia de la Universitat d’Ottawa (Canadà); Alexis Kauffmann, Departament d’Educació Digital del Ministeri d’Educació de França; Jason Kelley, director associat d’activisme i estratègia digital de l’Electronic Frontier Foundation (EUA); Nick Couldry, sociòleg dels mitjans i la cultura (Regne Unit); Arnau Monterde, director d’Innovació Democràtica a l’Ajuntament de Barcelona:

https://curs.digitalitzacio-democratica.xnet-x.net/speakers/

 

Més informacions sobre la motivació:

https://curs.digitalitzacio-democratica.xnet-x.net/why/

 

Agraïm ajuda a la difusió:

 

 https://twitter.com/X_net_/status/1532282370560339968

 

 https://www.facebook.com/RedX.Net/posts/pfbid041NMZBhVex5xJn5FZ3xYcCB52BeGLVwsZDSjP8jKdmxKezDgsBYVNJjiNCBRpgTYl

 

L'esdeveniment és d'accés lliure per a tothom fins a completar l'aforament; el professorat que assisteixi i vulgui l'acreditació de 20 hores de formació docent (vàlides també per a competència digital docent) s'haurà d'inscriure a la pàgina de la Universitat de Barcelona. Veure instruccions aquí:

https://curs.digitalitzacio-democratica.xnet-x.net/registrations/

 

 

[español]

I Curso Internacional de Educación Digital Democrática y Open Edtech

Ponencias abiertas a cualquier tipo de público- Acceso libre

12-13-14 julio 2022 - Aula Magna de la Universidad de Barcelona

 

Organizado por Xnet, la Universidad de Barcelona y la Open Knowledge Foundation en colaboración con aFFaC y Ustec

 

El evento nace para resolver las dudas de las familias, el profesorado, el alumnado, los centros, las instituciones y las personas interesadas sobre cómo debe ser la digitalización de la educación y la enseñanza de la cultura digital para que sean democráticos, respetuosos con los derechos de las personas y fuente de oportunidades para todos.

 

Lo haremos mediante ponencias, presentación de casos de estudio, talleres prácticos y sesiones técnicas de mejora de código (DevOps Room), de la mano de más de treinta ponentes y organizaciones de más de diez nacionalidades distintas.

 

Venid a informaros y a contribuir.

 

Enlace al programa completo sobre los siguientes temas: Marco del contexto digital | Datificación a la educación| Conocimiento abierto y acceso libre| Diseño de currículum más allá de la tecnofobia o del reduccionismo instrumental| Alfabetización y pensamiento computacionales | Derechos digitales, auditabilidad del código, interoperabilidad de los formatos| Fecha Detox para reducir nuestra huella digital | Videojuegos: potencialidades y problemáticas.

https://curso.digitalizacion-democratica.xnet-x.net/program/

 

Enlace al listado de ponentes como Joan Subirats, Ministro de Universidades; Simona Levi, coordinadora de Xnet; Tariq Krim, emprendedor e inventor tecnológico (Francia); Jen Persson, directora y fundadora de Defend Digital Me por la privacidad y los derechos digitales de los niños en la educación (Reino Unido); Christian Landgren, CEO y fundador de Iteam, una agencia de innovación digital y del movimiento ciudadano abierto Öppna Skolplattformen; Valerie Steeves, profesora titular del Departamento de Criminología de la Universidad de Ottawa (Canadá); Alexis Kauffmann, Departamento de Educación Digital del Ministerio de Educación de Francia; Jason Kelley, director asociado de activismo y estrategia digital de la Electronic Frontier Foundation (EE.UU.); Nick Couldry, sociólogo de los medios y la cultura (Reino Unido); Arnau Monterde, director de Innovación Democrática en el Ayuntamiento de Barcelona:

https://curso.digitalizacion-democratica.xnet-x.net/speakers/

 

Más informaciones sobre la motivación:

https://curso.digitalizacion-democratica.xnet-x.net/why/

 

Agradecemos ayuda para la difusión:

https://twitter.com/X_net_/status/1534089025077886976

 

https://www.facebook.com/RedX.Net/posts/pfbid041NMZBhVex5xJn5FZ3xYcCB52BeGLVwsZDSjP8jKdmxKezDgsBYVNJjiNCBRpgTYl

 

 

El evento es de acceso libre para todos hasta completar el aforo; el profesorado que asista y quiera la acreditación de 20 horas de formación docente (válidas también para competencia digital docente) deberá inscribirse en la página de la Universidad de Barcelona. Ver instrucciones aquí:

https://curso.digitalizacion-democratica.xnet-x.net/registrations/