Guia didàctica

Notícies

29.07.2008 - 13:59
Adjunts: 
Àmbits Temàtics: 
Àmbits de Treball: 

GUIA DIDÀCTICA PER A LA FORMACIÓ EN TICS EN PERSPECTIVA DE GÈNERE I INTERCULTURALITAT.

Durant el 2008 donestech, a través de les seves participants Eva Cruells, Maite Saenz i Núria Vergés, ha elaborat una guia didàctica per a la formació en TICS en perspectiva de gènere i Interculturalitat.

A més de l'elaboració d'aquesta guia s'han portat a terme un seguit d'accions formatives de perspectiva de gènere i Interculturalitat en l'ensenyament de les TICS per a persones dinamitzadores de Telecentres a l'Estat Espanyol. Concretament a Madrid i a Barcelona.

Això ha estat possible gràcies a l'encàrrec de l'entitat Surt i la Fundació Esplai que ho han considerat adient per al desenvolupament dels seu Plan Avanza en matèria de les xarxes de Telecentres.

Pots descarregar la Guia aquí: http:http://www.surt.org/zonatics/docsguiadinas_sin.pdf

Seguidament us mostrem l'índex de la guia:

0. PRESENTACIÓN
1. APLICANDO LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS TIC
1.2. Conceptos básicos: sistema sexo-género
1.3. ¿Qué es la perspectiva de género?
2. MARCO GENERAL: SITUACIÓN ACTUAL DE LAS MUJERES EN RELACIÓN AL ACCESO Y USO DE LAS TIC
2.1 ¿Qué entendemos por tecnología?
2.2 La Sociedad de la Información y del Conocimiento
2.3 Haciendo historia: la contribución histórica de las mujeres a la ciencia y la tecnología y su invisibilización
2.4 Las mujeres y las tecnologías hoy en día
2.5 Una perspectiva intercultural
3. PRINCIPALES FACTORES QUE DIFICULTAN Y/O FAVORECEN LA RELACIÓN
DE LAS MUJERES Y LAS TIC
4. METODOLOGÍAS Y DINÁMICAS DE TRABAJO EN EL ACOMPAÑAMIENTO Y
FORMACIÓN DE MUJERES Y TIC
4.1. Introducción: hacia un uso estratégico de las TIC para la promoción de la igualdad de género
4.2. Metodologías y aspectos a tener en cuenta para la formación en TIC con perspectiva de género
4.3. Ejemplos de buenas prácticas
4.4. Fichas y Recursos

nota: Aquesta guia és un document amb llicència lliure que es pot reutilitzar per a finalitats no comercial, si, i només si, es cita la font i l'autoria.