Guia didàctica

Imatge
Àmbits Temàtics
Àmbits de Treball

GUIA DIDÀCTICA PER A LA FORMACIÓ EN TICS EN PERSPECTIVA DE GÈNERE I INTERCULTURALITAT.

Durant el 2008 donestech, a través de les seves participants Eva Cruells, Maite Saenz i Núria Vergés, ha elaborat una guia didàctica per a la formació en TICS en perspectiva de gènere i Interculturalitat.A més de l'elaboració d'aquesta guia s'han portat a terme un seguit d'accions formatives de perspectiva de gènere i Interculturalitat en l'ensenyament de les TICS per a persones dinamitzadores de Telecentres a l'Estat Espanyol. Concretament a Madrid i a Barcelona.Això ha estat possible gràcies a l'encàrrec de l'entitat Surt i la Fundació Esplai que ho han considerat adient per al desenvolupament dels seu Plan Avanza en matèria de les xarxes de Telecentres.Pots descarregar la Guia aquí: http:http://www.surt.org/zonatics/docsguiadinas_sin.pdf

Seguidament us mostrem l'índex de la guia:0. PRESENTACIÓN

1. APLICANDO LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS TIC

1.2. Conceptos básicos: sistema sexo-género

1.3. ¿Qué es la perspectiva de género?

2. MARCO GENERAL: SITUACIÓN ACTUAL DE LAS MUJERES EN RELACIÓN AL ACCESO Y USO DE LAS TIC

2.1 ¿Qué entendemos por tecnología?

2.2 La Sociedad de la Información y del Conocimiento

2.3 Haciendo historia: la contribución histórica de las mujeres a la ciencia y la tecnología y su invisibilización

2.4 Las mujeres y las tecnologías hoy en día

2.5 Una perspectiva intercultural

3. PRINCIPALES FACTORES QUE DIFICULTAN Y/O FAVORECEN LA RELACIÓN

DE LAS MUJERES Y LAS TIC

4. METODOLOGÍAS Y DINÁMICAS DE TRABAJO EN EL ACOMPAÑAMIENTO Y

FORMACIÓN DE MUJERES Y TIC

4.1. Introducción: hacia un uso estratégico de las TIC para la promoción de la igualdad de género

4.2. Metodologías y aspectos a tener en cuenta para la formación en TIC con perspectiva de género

4.3. Ejemplos de buenas prácticas

4.4. Fichas y Recursosnota: Aquesta guia és un document amb llicència lliure que es pot reutilitzar per a finalitats no comercial, si, i només si, es cita la font i l'autoria.