Evita que Meta faci servir les teves fotos i textos per entrenar la seva Intel·ligència Artificial

Imatge
Àmbits de Treball

Meta començarà a fer servir els continguts de l'usuari com fotos, peus de pàgina i altres publicacions per entrenar la seva Intel·ligència Artificial. Aquesta opció s'activa per defecte als comptes d'Instagram i Facebook, fet que suposa un problema de privadesa, dret a la pròpia imatge i extracció de valor del contingut en aquestes plataformes.

Com evitar-ho? Has de sol·licitar formalment que Meta no faci servir les teves publicacions de manera automàtica presentant un formulari d'objecció on justifiquis la teva comanda apel·lant al teu dret a la privadesa i seguretat en aquestes plataformes comercials.

Com ho fas? T'ensenyem pas a pas on presentar aquest formulari perquè els teus comptes no facin servir la teva informació per default i què pots argumentar a la teva sol·licitud per aconseguir-ho amb èxit. Informa't al següent enllaç:

https://docs.fembloc.cat/plataformes-evitar-meta-ia-ca.html

Si tens qualsevol dubte contacta'ns a través del formulari web, correu electrònic, WhatsApp o Telegram.

[es]

Evita que Meta use tus fotos y textos para entrenar su Inteligencia Artificial

Meta empezará a usar los contenidos del usuariado como fotos, pies de página y otras publicaciones para entrenar su Inteligencia Artificial. Esta opción se activa por defecto en las cuentas de Instagram y Facebook, lo que supone un problema de privacidad, derecho a la propia imagen y extracción de valor del contenido en estas plataformas.

¿Cómo evitarlo? Debes solicitar formalmente que Meta no use tus publicaciones de manera automática presentando un formulario de objeción donde justifiques tu pedido apelando a tu derecho a la privacidad y seguridad en estas plataformas comerciales.

¿Cómo lo haces? Te enseñamos paso a paso dónde presentar este formulario para que tus cuentas no usen tu información por defecto y qué puedes argumentar en tu solicitud para lograrlo con éxito. Infórmate en el siguiente enlace:

https://docs.fembloc.cat/plataformas-evitar-meta-ia.html

Si tienes cualquier duda contáctanos a través del formulario web, correo electrónico, WhatsApp o Telegram.