Donestech: Cicle de tallers en el projecte d’innovació docent “Violències digitals masclistes: aprenent des dels feminismes”

Imatge
Àmbits Temàtics
Àmbits de Treball

Tenim el gust de participar impartint tallers amb un projecte innovador en docència amb 12 tallers en diferents assignatures de graus i màsters durant el mes d'octubre. Ací el projecte:

 

PROJECTE Violències digitals masclistes: aprenent des dels feminismes

 

El projecte d’innovació docent “Violències digitals masclistes: aprenent des dels feminismes” (2021 INDOV 00013) és un projecte dirigit des del Grup CEFOCID-COPOLIS (Centre de Formació Contínua i Innovació Docent de la Universitat de Barcelona), finançat per la Generalitat de Catalunya i que s’emmarca en el Pacto de Estado contra la violència de genero.

L’objectiu del projecte és contribuir en l’erradicació de les violències masclistes digitals per tal d’afavorir unes relacions digitals lliures i segures i amb el qual plantegem dissenyar i implementar un projecte d’aprenentatge servei (ApS). Per fer-ho, volem intervenir a les aules universitàries amb metodologies innovadores fent que l’alumnat de diferents graus i màsters (de l'àmbit de les ciències socials jurídiques, de l'educació i de les ciències de la salut) assoleixi la capacitat d’identificar i reconèixer quines són aquestes violències masclistes digitals i perquè es produeixen. A la vegada, també els volem possibilitar conèixer qui són les persones agredides, els agressors i quines són les respostes i les estratègies per fer front a les violències masclistes digitals.

Gràcies a que els nostres alumnes universitaris faran aquesta tasca formativa prèvia a les aules de les nostres universitats adquiriran una capacitació i formació per dissenyar i dinamitzar activitats per instituts d’educació secundària i batxillerat. Així, un cop tinguin aquesta formació els alumnes universitaris estaran preparats per anar a les aules dels Instituts a generar la formació i el procés d’aprenentatge per als alumnes de 3er d’ESO, 4art d’ESO i de Batxillerat.

La formació a les aules de secundària durarà aproximadament 2 hores i serà comentada i explicada prèviament amb el professorat responsable de l’Institut. Aquestes activitats tindran com a principal objectiu que adolescents i joves prenguin consciència sobre quines són les violències masclistes digitals existents i adquireixin eines per protegir-se i fer-hi front, contribuint a la seva erradicació. Tot el procés aniria acompanyat d’una sèrie de qüestionaris d’avaluació i de reflexió per poder fer un bon seguiment i una bona valoració del projecte.

El calendari seria aproximadament el següent:

  • Finals de setembre, octubre i principis de novembre: formació general a les aules universitàries sobre violències masclistes digitals. La formació la fa l’entitat Alia.

  • Mitjans de novembre: formació de l’alumnat universitari que escull participar en el projecte sobre com treballar les violències masclistes digitals a les aules secundàries i preparació i disseny de les activitats que faran a les aules de secundària i batxillerat. La formació la fa l’associació Curcuma. Es farà per universitats. No sabem si tindrem pressupost per les universitats de fora de Catalunya.

  • Mitjans o finals de novembre: reunió de l’alumnat universitari que ha escollit participar en el projecte amb el tutor/a de secundària/batxillerat per supervisar l’activitat dissenyada.

  • Principis de desembre: implementació de les activitats a les aules de secundària i batxillerat. Avaluació per part de l’alumnat.

  • Gener: Avaluació del projecte per part del professorat universitari i de secundària.

L’estructura i duració de la sessió als Instituts tindria les següents característiques:

  • Es necessiten 2 hores.

  • La sessió s’inicia amb una explicació de l’activitat.

  • L’alumnat participa en l’activitat.

  • Durant la sessió s’avalua l’activitat per part de l’alumnat universitari i els seus acompanyants.

  • Al final de la sessió l’alumnat de secundària/batxillerat i els seus professors/es han d’omplir un qüestionari d’avaluació de l’activitat i avaluar els aprenentatges que s’han assolit.

El projecte “Violències digitals masclistes: aprenent des dels feminismes” està dirigit des del Grup CEFOCID-COPOLIS de la Universitat de Barcelona i és l'únic grup d'innovació docent de Sociologia en tot l'Estat espanyol. El grup compta amb una llarga experiència en el disseny i en l'aplicació de projectes d'innovació docent amb perspectiva de gènere. Gràcies a l'experiència acumulada, sabem que l’ús de la metodologia de l'Aprenentatge Servei -ApS- amb perspectiva de gènere té un gran potencial, tant per a l’aprenentatge com per a la transformació i la incidència social en relació a les desigualtats de gènere. El projecte que presentem té un caràcter multidisciplinar, interuniversitari i interinstitucional. És a dir, hi participen diferents especialitats acadèmiques, diverses entitats de la societat civil, i varis grups d'investigació de diferents universitats; de la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat de Girona, la Universitat de València i la Universidad de Castilla la Mancha. Entitats de la societat civil organitzada també tindran una implicació directa en el projecte, ja que jugaran un paper clau com a orientadores i formadores de l'alumnat universitari que acabarà duent a terme l'ApS.  

A Barcelona es realitza amb el suport amb el de l'Ajuntament de Barcelona. Subvenció general 2022.

Per acabar, destacar que aquest projecte també s’emmarca en un de més ampli “Compartir idees” de la Universitat de Barcelona (http://www.ub.edu/grupapsub/ca/blog/el-grup-aps-ub). És un projecte que impulsa un cicle de conferències/taller impartides per estudiants de grau i de màster de la Universitat de Barcelona sobre temes d’interès general relacionats amb els seus estudis. L’objectiu és compartir coneixement i conversar sobre un tema que la universitat treballa i que sigui rellevant per a la formació de l’alumnat de secundària.