Vector - Tecnopolítica: interseccions entre política i tecnologia a principis del segle XXI

Imatge
Vector - Tecnopolítica: interseccions entre política i tecnologia a principis del segle XXI

Política i Tecnología: Tecnopolítica 10a Sessió del Vector de Conceptualització Sociotècnica Ponents: Antonio Calleja-López, Alex Hache i Javier Toret Data: 21 de Setembre de 2022 Lloc: Canòdrom -Ateneu d'Innovació Digital i Democràtica Els darrers segles han posat de manifest la íntima relació entre política i tecnologia. La tècnica –i molt més tard la tecnologia – han permès constituir i transformar la política, dels edificis que separaven camp i ciutat (la polis) o que servien per acollir l'assemblea en la Grecia antiga als mitjans digitals que defineixen avui la comunicació política. Per la seva banda, el que és polític atravessa la tecnologia: de la construcció de les piràmides a la de les plataformes digitals, certs tipus d'estructures i institucions de poder social promouen, defineixen i s'encarnen en unes tècniques o unes altres. Aquesta relació ha estat particularment rellevant en les darreres dècades: processos que van de la plataformització dels moviments socials, els partits polítics, l'Estat o l'esfera pública als conflictes creixents al voltant de la governança de les dades, algorismes i infraestructures digitals— així com la retroalimentació d'ambdós processos - posen de manifest d'aquest fet. A la primera part d'aquesta sessió, Antonio Calleja-López, coordinador de Tecnopolitica.net a l'IN3 de la UOC, proposarà un marc conceptual sistemàtic per analitzar aquestes relacions. A la segona part, dialogarà amb dos referents de l'activisme i el pensament en aquest àmbit: Javier Toret, psicòleg i investigador cofundador de tecnopolitica.net, lligat a iniciatives com Democràcia Real Ya!, 15MPaRato o Barcelona en Comú, i Alex Hache, economista i activista que ha coordinat nombrosos projectes de formació, investigació i desenvolupament tecnològic a Europa i Amèrica Llatina. Les seves obres de referència es basen en àrees com la tecnopolítica del 15M o la sobirania tecnològica. |

CASTELLANO Política y Tecnología: Tecnopolítica 10a Sesión del Vector de Conceptualización Sociotécnica Ponentes: Antonio Calleja-López, Alex Hache y Javier Toret Fecha: 21 de Septiembre de 2022 Lugar: Canòdrom -Ateneu d'Innovació Digital i Democràtica Los últimos siglos han puesto de manifiesto la íntima relación entre política y tecnología. La técnica –y la tecnología, mucho más tarde– han permitido constituir y transformar lo político y la política, de las edificaciones que separaban campo y ciudad (la polis) o que servían para acoger a la asamblea en la Grecia antigua a los medios digitales que definen hoy la comunicación política. Por su parte, lo político atraviesa la tecnología: de la construcción de las pirámides egipcias a la de las plataformas digitales, ciertos tipos de estructuras e instituciones de poder social promueven, definen y se encarnan en unas técnicas u otras. Esta relación ha sido particularmente relevante en las últimas décadas. Hemos asistido a dos fenómenos a menudo ligados entre sí: por un lado, diversos procesos de plataformización de los movimientos sociales, los partidos políticos, el Estado o la esfera pública y, por otro, crecientes conflictos en torno a la gobernanza de los datos, algoritmos e infraestructuras digitales. Es decir, asistimos a una creciente tecnologización de la política y a una correspondiente politicización de la tecnología. En la primera parte de esta sesión, Antonio Calleja-López, coordinador de Tecnopolitica.net en el IN3 de la UOC, propondrá un marco conceptual sistemático para analizar estas relaciones. En la segunda parte, dialogará con dos referentes del activismo y el pensamiento en este ámbito: Javier Toret, psicólogo e investigador co-fundador de tecnopolitica.net, ligado a iniciativas como Democracia Real Ya!, 15MPaRato o Barcelona en Comú, y Alex Hache, economista y activista que ha coordinado numerosos proyectos de formación, investigación y desarrollo tecnológico en Europa y América Latina. Mas allá de sus proyectos políticos, sus investigaciones clave han versado sobre áreas como la tecnopolítica del 15M o la soberanía tecnológica.