Quatre angles d'anàlisi de la igualtat i la no discriminació en la intel·ligència artificial

Notícies

[traducción al español]

El document identifica els efectes de la intel·ligència artificial en la igualtat i en la no discriminació a partir de quatre angles d'anàlisis que responen a les preguntes: on, qui, per a què i com es desenvolupa i aplica la IA.

Per a això estableix què és o què pot considerar-se com a intel·ligència artificial, així com els conceptes bàsics sobre el dret a la igualtat i el dret a la no discriminació. A partir d'aquest marc conceptual, es detallen els impactes de la IA en aquests drets, analitzant aspectes concrets dels algorismes, les dades i les fórmules necessàries per al seu funcionament.

L'estudi conclou amb els principals repte i recomanacions per a evitar una intel·ligència artificial discriminatòria.

Índex

1. Introducció

2. Intel·ligència artificial, algorismes i dades

3. Bases generals de la igualtat i la no discriminació

4. Quatre angles per a observar la igualtat i la no discriminació en la intel·ligència artificial

  • On
  • Qui
  • Per a què i com

5. Conclusions