Nou formulari de sol·licitud d'informació sobre formacions DonesTech

Imatge
Àmbits de Treball

[español abajo]

A DonesTech tenim aquest formulari de contacte, però com rebem molts encàrrecs de formacions hem construït aquest altre per sol·licituds d'informació sobre formacions.

DonesTech impulsa projectes formatius i de sensibilització al voltant de la relació entre gènere i tecnologia, ja sigui promovent la inclusió de les dones i persones LGTBI+ a les tecnologies de la informació, relació i comunicació, fomentant les capacitacions i l'apoderament tecnològic amb perspectiva de gènere, com formant en seguretat, privacitat, sobirania tecnològica i autodefensa digital feminista.

Desenvolupem diferents formats, tant presencials com online: xerrades, tallers de caràcter pràctic, seminaris, acompanyaments, micro-cursos, elaboració de materials gràfics i audiovisuals, entre d'altres.

Si tens interès en poder comtar amb nosaltres per alguna activitat, pensem que et facilitarà la comunicació.

----------------

[español]

En DonesTech tenemos este formulario de contacto, pero como recibimos muchos encargos de formaciones hemos construido este otro para solicitudes de información sobre formaciones.

DonesTech impulsa proyectos formativos y de sensibilización en torno a la relación entre género y tecnología, ya sea promoviendo la inclusión de las mujeres y personas LGTBI+ en las tecnologías de la información, relación y comunicación, fomentando las capacitaciones y el apoderamiento tecnológico con perspectiva de género, como formando en seguridad, privacidad, soberanía tecnológica y autodefensa digital feminista.

Desarrollamos diferentes formatos, tanto presenciales como online: charlas, talleres de carácter práctico, seminarios, acompañamientos, microcursos, elaboración de materiales gráficos y audiovisuales, entre otros.

Si tienes interés en contar con nosotras por alguna actividad, pensamos que te facilitará la comunicación.