Llei de Inteligència Artificial a la UE: Signar per demanar transparència a les reunions a tres bandes

Un dels passos més importants en la presa de decisions de la UE té lloc a porta tancada. Demanem a la UE que acabi amb aquest secret. Tenim dret a ser informades sobre les negociacions entre la Comissió, el Parlament i els estats membres.

La legislació de la UE ens afecta a tots i sovint té conseqüències de gran abast. Per exemple, es tracta de limitar el poder de les corporacions digitals, de regular l'ús de la intel·ligència artificial o de garantir el compliment dels drets humans i la protecció del medi ambient a les cadenes de subministrament. No obstant això, les negociacions decisives entre la Comissió de la UE, el Parlament de la UE i els estats membres en l'anomenat diàleg a tres bandes tenen lloc en secret. Aquesta naturalesa opaca del procés de trílogues és especialment beneficiosa per als grups de pressió ben connectats i ben finançats.

Malgrat una decisió del Tribunal de Justícia de la UE l'any 2018 que el públic té dret a aquesta informació, fins ara la UE s'ha negat a publicar documents sobre aquestes negociacions.

Demanem a les institucions de la UE que publiquin documents actualitzats de les negociacions de la negociació a tres bandes. Signa la nostra crida als presidents del Parlament de la UE, de la Comissió de la UE i del Consell Europeu.

Benvolguda Roberta Metsola (presidenta del Parlament Europeu),

Benvolguda Ursula von der Leyen (presidenta de la Comissió Europea),

Benvolgut Charles Michel (president del Consell Europeu),

La UE aprova lleis que tenen conseqüències de gran abast, però alguns dels seus processos legislatius són en gran part opacs. En particular, les negociacions crítiques entre Parlament, Consell i Comissió, conegudes com a “trílegs”, tenen lloc a porta tancada.

Els grups de pressió utilitzen aquesta fase legislativa final per impulsar canvis d'última hora al seu favor, i els grups de pressió ben finançats que poden exercir influència sobre les tres institucions de la UE alhora són els més ben situats per aprofitar-los.

Els ciutadans, en canvi, ens manca la informació necessària per seguir el desenvolupament de la nova legislació. I, tanmateix, nosaltres, més que ningú, tenim dret a poder entendre i debatre aquests avenços. Després de tot, són les nostres vides les que es veuen afectades per les normes i regulacions resultants.

Demanem, doncs, que s'acabi la pràctica de mantenir en secret reunions de "tríleg" entre les tres institucions i que es facin públics els documents clau de la negociació.

Aquest senzill pas cap a una major transparència és una oportunitat per enfortir la democràcia europea i potenciar la participació ciutadana en el projecte europeu. Actua ara per garantir que els documents de "quatre columnes" recentment elaborats es publiquin de manera ràpida i proactiva perquè qualsevol pugui examinar els processos legislatius en curs.

Atentament,

14.888 han signat. Anem a 20.000

Signatura

Més informació sobre el tema:

The lobbying ghost in the machine

Big Tech’s covert defanging of Europe’s AI Act