El Punt Lila Virtual de la FMUAB

Notícies

pulsera del punt lila
15.12.2020 - 08:22
Àmbits de Treball: 

Des del 2018 l’Observatori per a la Igualtat organitza i gestiona el Punt Lila de la FMUAB, un espai físic on s’informa a les assistents sobre els recursos en matèria de violències masclistes i on s’atenen a aquelles persones que han patit una agressió i que requereixen atenció i acollida psicològica. El Punt Lila disposa d’una psicòloga especialitzada i de dues tècniques, però cal destacar la participació de l’alumnat en forma de Brigades del Punt Lila, és a dir, parelles itinerants que actuen com a agents informadors i detectors.

Enguany la Festa Major de la UAB ha pres un format virtual degut a l’excepcional situació sanitària provocada per la COVID-19. Des de l’Observatori vam considerar important la funció simbòlica del Punt Lila com a definidor d’un espai on no es toleren les violències masclistes i LGTBI-fòbiques. Així doncs, hem volgut evidenciar que el masclisme i la LGTBI-fòbia són violències estructurals que es donen en tots els àmbits de la nostra vida. El context marcat per la crisi COVID-19 només ha posat en relleu allò que era evident: els entorns virtuals no estan lliures de masclisme ni LGTBI-fòbia.

Els entorns virtuals no sols no estan lliures de violències, sinó que són espais on l’anonimat afavoreix la impunitat. Per aquest motiu, la campanya d’aquest any del Punt Lila va ser "A les xarxes, feminisme" pretén visibilitzar les violències masclistes i LGTBI-fòbiques que es donen en els entorns virtuals i que suposen un greu atac als drets i llibertats de les dones i persones LGTBI, i al seu desenvolupament personal. També es vol posar sobre la taula les estratègies feministes d'autodefensa online com a manera de fer front col·lectivament a aquestes violències.

Per tal de donar forma al Punt Lila virtual i a les Brigades virtuals, es van realitzar tres sessions formatives organitzades per l’Observatori. Aquestes sessions van anar a càrrec d’Observatorio Noctàmbul@s, DonesTech i l’Observatori per a la Igualtat conjuntament amb la Unitat de Dinamització Comunitària. L’objectiu de les sessions era formar les tècniques i l’alumnat que volgués exercir de Brigada, donant-li les eines per detectar la violència en entorns virtuals i per actuar-hi. Finalment, 13 alumnes es van encarregar de vetllar per uns entorns virtuals lliures de violències.

Gràcies al coneixement rebut en les dues primeres sessions del taller es van poder construir entre totes les Pautes per la Prevenció i Abordatge de les Violències Masclistes i LGTBI-fòbiques als Entorns Virtuals de la FMUAB. Aquesta ha estat sens dubte la part més gratificant de tot el procés d’aprenentatge i empoderament col·lectiu. De cara al futur cal seguir apostant per la formació, assumint que el masclisme pren noves formes i que nosaltres hem de donar noves respostes. A més a més, és necessari sensibilitzar a la comunitat universitària sobre aquestes formes de violència que sovint es normalitzen, dificultant la seva identificació. Aquest procés no ha fet res més que començar, i cal seguir donant passes per tal de construir universitats amb uns entorns virtuals lliures de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.

Totes aquestes activitats han estat finançades pels fons del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, Ministerio de Igualdad.