DigitalFems presenta DatosContraelRuido.org, el laboratori de dades per a visibilitzar les violències masclistes a l'estat espanyol

Imatge
Àmbits de Treball

[español abajo]

 

 

  • El primer laboratori d’anàlisi de la violència masclista amb BigData i OpenData comença la seva marxa.
  • L’objectiu és monitoritzar i visibilitzar el grau de violència masclista a través d’uns 18 indicadors que faciliten la comprensió de la dimensió real d’aquest tipus de violència.
  • El laboratori analitza la situació de les violències masclistes dels últims 5 anys i dóna a conèixer la seva dimensió, basant-se en criteris científics amb tecnologia oberta.

 

Barcelona, 27 de maig 2020. DigitalFems presenta el seu últim projecte, la plataforma DatosContraelRuido.org, l'objectiu de la qual és publicar i difondre de manera comprensible arxius de dades obertes opendata i visualitzacions sobre la violència masclista, és a dir la violència que sofreixen les dones en l'àmbit de les relacions de parella (Violència Gènere), en l'àmbit familiar (Violència Domèstica) o violència física (Violència Sexual).

Segons Thais Ruiz de Alda, la Directora del Laboratori, explicar i visibilitzar l'enorme presència que té la violència masclista, amb ciència de dades és un repte que les tecnòlogues tenen en els pròxims anys. El laboratori, que ha iniciat la seva marxa aquest mes de maig, monitoritza una sèrie d'indicadors clau per a comprendre la presència i evolució de la violència masclista. Aquests indicadors segueixen l'evolució de les dades publicades principalment pel CGPJ, el Ministeri de l'Interior i el Ministeri de Justícia, amb la finalitat de servir trimestralment dades clares, veraces i així combatre la desinformació sobre les violències masclistes.

 

Laboratori de Dades: monitorar, ordenar i difondre el big data per a tots els públics i crear indicadors per a mesurar la Violència Masclista des de 2015.

 

El laboratori monitorarà indicadors relatius a les dades de denúncies, delictes, agressors i sentències segons paràmetres com la ubicació geogràfica o nacionalitat dels agressors. En aquest primer llançament públic es parteix de dades des de 2015 fins a 2019 inclosos els de diferents tipus de violències masclistes (en alguns indicadors s'està esperant a la publicació de dades oficials).

En aquest llançament es pot consultar el nombre total de denúncies per violències masclistes des de 2015: 882.498 denúncies, i navegar en les visualitzacions per a desagregar les dades per províncies i poder veure els diferents índexs de violència masclista i poder comprovar la seva evolució en el temps. Per a cada llançament el laboratori comptarà amb compilacions de delictes comesos per violència contra la dona i el compararà amb altres tipologies de delictes. En aquest primer llançament es confirma mitjançant dades del ministeri de l'interior, que hi ha 5 vegades més denúncies per lesions lleus i greus de violència masclista que lesions generades per renyines i tumults, que suposen avui a penes 20.000 denúncies. El laboratori també està analitzant què ocorre des que s'interposa una demanda fins que hi ha sentència, avaluant que en els últims 5 anys, el 37.7% dels casos denunciats des de 2015 s'arxiven, o que només el 21% reben sentència condemnatòria.

 

Crear visualitzacions amb les dades de les violències masclistes i difondre-les, potència la seva prevenció Actualment les denúncies per violències masclistes suposen aproximadament el 10% del total de delictes que es denuncien a l'estat espanyol. És un recurs més per a acabar i erradicar la violència contra la dona de la nostra societat” diuen les responsables del Laboratori que coordina DigitalFems.

 

L’Estat subjecte a anàlisi. 

 

Una altra de les característiques del Laboratori és que es poden comparar els indicadors territorialment per Comunitats Autònomes CCAA i també per províncies. A través de la taxa de violència masclista, que ens indica el nombre de denúncies per cada 1.000 dones (que viuen en CCAA o Província) poden navegar-se els diferents mapes i extreure’n conclusions. És cridaner el cas de les Illes Balears, la Comunitat Valenciana o Múrcia on destaca l'alt nombre de denúncies per violències masclistes. Tots els datasets són consultables.

 

OpenData, algorismes i les dades amb perspectiva de gènere.  

 

El laboratori, a més, ha publicat tota la informació en format obert situat en una plataforma paral·lela: genderdatalab.org per a faciltiar l'accés i tractament de les dades obertament. Els entorns OpenData són facilitadors de la circulació de la informació en temps real, possibilitant que aquesta estigui present en diferents espais digitals al mateix temps, o cedint el seu ús perquè qualsevol persona interessada pugui accedir-hi, tractar les dades i crear algorismes o altres patrons digitals que ajudin a visibilitzar aquest problema.

 

Datoscontraelruido, publica al maig 2020 més de 25 visualitzacions de dades i 40 datasets i estima que pot acabar l'any doblant la informació disponible a mesura que les fonts oficials publiquin dades noves. Actualment s'estan esperant les xifres de 2019 completes (d'alguns aspectes de Violències Sexuals o Violències Domèstiques) per a poder actualitzar al màxim les bases de dades.

 

Activar aquesta opció amb dades de violències masclistes és afavorir la circulació de dades de manera permanent i automàtica com no s'ha fet mai, remarquen els responsables del projecte. A aquest efecte s'ha creat la plataforma on s'allotgen dades obertes sobre les Violències Masclistes, el Genderdatalab.org. 

Més informació 

DatosContraElRuido.org és un laboratori de Dades que està dirigit per DigitalFems, desarrolladora de iniciativas per a augmentar la presència de perspectives de gènere en espais tecnològics i digitals com Womedd, FuckGenderRoles, DecidimFemDev School. El laboratori de dades ha iniciat la seva marxa gràcies al suport de donacions que han efectuat ciutadans i institucions.

Contacte:

Thais Ruiz de Alda. Fundadora i Directora de DigitalFems

thaisatdigitalfems [ punto ] org (thais[at]digitalfems[dot]org)

Telf: 637 768 504

http://www.digitalfems.org/ 

 

Anex dades

 

Per a una millor comprensió de la dimensió de les Violències Masclistes, adjuntem un resum i llistat d'algunes de les conclusions a les quals ha arribat el laboratori de dades.

La font original de les dades està en el repositori de dades aquí

La visualització de moltes de les afirmacions que aquí es contenen són  aquí

A continuació es poden consultar algunes conclusions:

 

99.801 delictes de lesions greus i lleus per #ViolènciaGènere , ENFRONT DE 19.974 delictes de lesions i renyines tumultuàries. CINC vegades més en espais privats que en públics. Font: CGPJ i Ministeri de l’Interior.

Només el 21.3% de les denúncies per #ViolènciaGènere  han acabat en sentència condemnatòria, la resta s’arxiven, acaben, es recorren o són absolutòries. Font: CGPJ.

2019 >>> es presenten 16.069 denúncies per #ViolènciaMasclista  CADA MES, les mateixes que hi ha per delictes de droga durant tot l’any.  durante todo el año. Font: CGPJ. 

En 2019 >>> 99.801 delictes de lesions greus i lleus per Violència de Gènere   . SIS VEGADES MÉS que delictes per tràfic de drogues. Font: CGPJ i Ministeri de l'Interior

En 2019>>> 192.832 denúncies de  #ViolènciesMasclistes , gairebé un 25% més que denúncies per robatoris amb força en domicilis, establiments i altres instal·lacions. Font: CGPJ i Ministeri de l'Interior.

2019>>> Les denúncies per #ViolènciaDomèstica en la qual LA DONA ÉS LA VÍCTIMA  CREIXEN un 5%. Les #ViolènciesMasclistes són una pandèmia social. Font: CGPJ i Ministeri de l'Interior

El 37,7% de les sentències per #ViolènciaGènere  són arxivades o sobresegudes. Es deixen d'investigar. Font: CGPJ.

Podem saber què passa amb les Denúncies per #ViolènciaGènere però no podem saber què passa amb #ViolènciesSexuals ni #ViolènciaDomèstica perquè no hi ha Dades!

El 75,5% dels homes processats des de 2015 per delictes de #ViolènciaGènere són espanyols.Font: CGPJ.

2019 >>> 22 Denúncies per #ViolènciaMasclista  CADA HORA. Font: CGPJ i Ministeri de l'Interior.

2019>>> 1 Denúncia per #ViolènciaMasclista  cada 3 minuts.Font: CGPJ i Ministeri de l'Interior.

2019>>> El 16,5% de tots els assassinats a l'estat espanyol van ser d'homes cap a les seves parelles o ex-parelles . 

2019>>> El 16,5% de tots els assassinats a l'estat espanyol van ser d'homes cap a les seves parelles o ex-parelles . I no tenim dades oficials sobre els assassinats de #ViolènciaDomèstica i #ViolènciaSexual.

⚡️882.498 Denúncies per #ViolènciaMasclista ♀️ interposades a l'estat espanyol en els últims 5 anys. Per a treure conclusions, consulta més dades sobre #ViolènciesMasclistes .

La Comunitats Autònomes amb major presència de violència masclista, per l'alt nombre de denúncies són Balears, Comunitat Valenciana i Murcia.

 

 

DigitalFems presenta DatosContraelRuido.org, el laboratorio de datos para visibilizar las violencias machistas en España

  

  • El primer laboratorio de análisis de la violencia machista con BigData y OpenData empieza su andadura.
  • El objetivo es monitorizar y visibilizar el grado de violencia machista a través de unos 18 indicadores que facilitan la comprensión y su dimensión real.
  • El laboratorio analiza la situación de las violencias machistas de los últimos 5 años y da a conocer su dimensión, basándose en criterios científicos con tecnología abierta.

 

Barcelona, 27 de Mayo 2020. DigitalFems presenta su último proyecto, la plataforma DatosContraelRuido.org cuyo objetivo es publicar y difundir de manera comprensible archivos de datos abiertos opendata y visualizaciones acerca de la violencia machista, es decir la violencia que sufren las mujeres en el ámbito de las relaciones de pareja (Violencia Género), en el ámbito familiar (Violencia Doméstica) o violencia física (Violencia Sexual).

Según Thais Ruiz de Alda, la Directora del Laboratorio, explicar y visibilizar la enorme presencia que tiene la violencia machista, con ciencia de datos es un reto que las tecnólogas tienen en los próximos años.  El laboratorio, que ha iniciado su andadura este mes de mayo, monitoriza una serie de indicadores clave para comprender la presencia y evolución de la violencia machista. Estos indicadores siguen la evolución de los datos publicados principalmente por el CGPJ, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia, con el fin de servir trimestralmente datos claros, veraces y así combatir la desinformación acerca de las violencias machistas. 

 

Laboratorio de Datos: monitorizar, ordenar y difundir el big data para todos los públicos y crear indicadores para medir la Violencia Machista desde 2015. 

 

El laboratorio monitorizará indicadores relativos a los datos de denuncias, delitos, agresores y sentencias según parámetros como la ubicación geográfica o nacionalidad de los agresores. En este primer lanzamiento público se parte de datos desde 2015 hasta 2019 incluidos los de diferentes tipos de violencias machistas (en algunos indicadores se está esperando a la publicación de datos oficiales). 

En este lanzamiento se puede consultar el número total de denuncias por violencias machistas desde 2015: 882.498 denuncias; y navegar en las visualizaciones para desagregar los datos por provincias y poder ver los diferentes índices de violencia machista y poder comprobar su evolución en el tiempo. Para cada lanzamiento el laboratorio va a contar con compilaciones de delitos cometidos por violencia contra la mujer y lo comparará con otras tipologías de delitos. En este primer lanzamiento se confirma mediante datos del ministerio del interior, que hay 5 veces más denuncias por lesiones leves y graves de violencia machista que lesiones generadas por riñas y tumultos, que suponen hoy apenas 20.000 denuncias. El laboratorio también está analizando qué ocurre desde que se interpone una demanda hasta que sentencia, evaluando que en los últimos 5 años, el 37.7% de los casos denunciados desde 2015 se archivan, o que sólo el 21% reciben sentencia condenatoria.

Crear visualizaciones con los datos de las violencias machistas y difundirlas, potencia su prevención Actualmente las denuncias por violencias machistas suponen aproximadamente el 10% del total de delitos que se denuncian en España. Es un recurso más para acabar y erradicar la violencia contra la mujer de nuestra sociedad” dicen las responsables del Laboratorio que coordina DigitalFems.  

El Estado sujeto a análisis.

 

Otra de las características del Laboratorio es que se pueden comparar los indicadores territorialmente por Comunidades Autónomas CCAA y también por provincias. A través de la tasa de violencia machista, que nos indica el número de denuncias por cada 1000 mujeres (que viven en CCAA o Provincia) pueden navegarse los diferentes mapas y extraer conclusiones. Es llamativo el caso de las Islas Baleares, la Comunitat Valenciana o Murcia donde destaca el alto número de denuncias por violencias machistas. Todos los datasets son consultables. 

 

OpenData, algoritmos y los datos con perspectiva de género. 

 

El laboratorio a su vez, ha publicado toda la información en formato abierto ubicado en una plataforma paralela: genderdatalab.org, para facilitar el acceso y tratamiento de los datos abiertamente. Los entornos OpenData son facilitadores de la circulación de la información en tiempo real, posibilitando que ésta esté presente en diferentes espacios digitales al mismo tiempo, o cediendo su uso para que cualquier persona interesada pueda acceder, tratar los datos y crear algoritmos u otros patrones digitales que ayuden a visibilizar este problema. 

 

Datoscontraelruido, publica en mayo 2020 más de 25 visualizaciones de datos y 40 datasets y estima que puede acabar el año doblando la información disponible a medida que las fuentes oficiales publiquen datos nuevos. Actualmente se están esperando las cifras de 2019 completas (de algunos aspectos de Violencias Sexuales o Violencias Domésticas) para poder actualizar al máximo las bases de datos. 

 

Activar esta opción con datos de violencias machistas es favorecer la circulación de datos de manera permanente y automática como no se ha hecho nunca, remarcan los responsables del proyecto. Con este fin se ha creado la plataforma donde se alojan datos abiertos acerca de las Violencias Machistas, el GenderDatalab.org. 

Más información 

DatosContraElRuido.org es un laboratorio de Datos que está dirigido por DigitalFems, desarrolladora de iniciativas para aumentar la presencia de perspectivas de género en espacios tecnológicos y digitales como Womedd, FuckGenderRoles, DecidimFemDev School. El laboratorio de datos ha iniciado su andadura gracias al apoyo de donaciones que han efectuado ciudadanos e instituciones. 

Contacto:

Thais Ruiz de Alda. Fundadora y Directora de DigitalFems

thaisatdigitalfems [ punto ] org (thais[at]digitalfems[dot]org)

Telf: 637 768 504

http://www.digitalfems.org/ 

Anexo datos

Para una mejor comprensión de la dimensión de las Violencias Machistas, adjuntamos un resumen y listado de algunas de las conclusiones a las que ha llegado el laboratorio de datos. 

La fuente original de los datos está en el repositorio de datos aquí

La visualización de muchas de las afirmaciones que aquí se contienen están aquí

A continuación se pueden consultar algunas conclusiones.

 

99.801 delitos de lesiones graves y leves por #ViolenciaGénero , FRENTE A 19.974 delitos de lesiones y riñas tumultuarias. CINCO veces más en espacios privados que públicos. Fuente: CGPJ y Ministerio del Interior.

Sólo el 21.3% de las denuncias por #ViolenciaGénero  han acabado en sentencia condenatoria, el resto se archivan, terminan, se recurren o son absolutorias. Fuente: CGPJ. 

2019 ➡️ se presentan 16.069 denuncias por #ViolenciaMachista  CADA MES, las mismas que hay por delitos de droga durante todo el año. Fuente: CGPJ.

En 2019>>> 99.801 delitos de lesiones graves y leves por Violencia de Género . SEIS VECES MÁS que delitos por tráfico de drogas. Fuente: CGPJ y Ministerio del Interior.

En 201>>> 192.832 denuncias de  #ViolenciasMachistas , casi un 25% más que denuncias por robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones.  Fuente: CGPJ y Ministerio del Interior.

2019>>> Las denuncias por #ViolenciaDoméstica en la que LA MUJER ES LA VÍCTIMA  CRECEN un 5%. Las #ViolenciasMachistas son una pandemia social.  Fuente: CGPJ y Ministerio del Interior.

El 37,7% de las sentencias por #ViolenciaGénero  son archivadas o sobreseídas. Se dejan de investigar. Fuente: CGPJ.

Podemos saber qué pasa con las Denuncias #ViolenciaGénero pero no podemos saber qué pasa con #ViolenciasSexuales ni #Violencia Doméstica porque no hay Datos!  

El 75,5% de los hombres procesados desde 2015 por delitos de #ViolenciaGénero son españoles.Fuente: CGPJ. 

2019>>> 22 Denuncias por #ViolenciaMachista  CADA HORA. Fuente: CGPJ y Ministerio del Interior.

2019>>> 1 Denuncia por #ViolenciaMachista cada 3 minutos.Fuente: CGPJ y Ministerio del Interior.

2019 >>> El 16,5% de todos los asesinatos en España fueron de hombres hacia sus parejas o ex-parejas. 

2019 >>> El 16,5% de todos los asesinatos en España fueron de hombres hacia sus parejas o ex-parejas. Y no tenemos datos oficiales sobre los asesinatos de #ViolenciaDoméstica y #ViolenciaSexual. 

882.498 Denuncias por #ViolenciaMachista ♀️interpuestas en España en los últimos 5 años. Para sacar conclusiones, consulta más datos sobre #ViolenciasMachistas.

La Comunidades Autónomas con mayor presencia de violencia machista, por el alto número de denuncias son Baleares, Comunitat Valenciana y Murcia.