Conferència "Abordant les violències masclistes digitals a Europa. Reptes democràtics i pròximes passes"

Notícies

cartell amb fons sepia i informació de l'activitat en morat damunt
14.09.2022 - 12:30
Panel 1: Abordando las violencias machistas digitales. Buenas prácticas y desafíos
Panel 2 : Violencias machistas digitales y discursos de odio: retos regulatorios e impacto social.
Àmbits de Treball: 

Actualització: vídeo de la conferència (en i es cadascú a un canal de só)
Des de FemBloc s'organitza a Brussel·les la conferència “Abordant les violències masclistes digitals a Europa. Reptes democràtics i pròxims passos” el dia 27 de setembre de 9.30 a 13h, més dinar.

L'espai comptarà amb dos panells, espai de networking i menjar. El primer panell estarà format per diferents experiències que proposen alternatives des dels moviments socials a l'abordatge de les violències masclistes digitals (VMD). Les ponents compartiran bones pràctiques i aprenentatges, eines i reptes que s'han trobat com a alternatives per a prevenir, detectar, abordar i reparar aquest tipus de violències. Al mateix temps, un dels objectius del panell és brindar recomanacions i abordar aspectes claus on s'evidencia una falta de resposta política amb un enfocament integral.El segon panell estarà enfocat en les VMD, els seus esforços, reptes i deficiències reguladores a nivell nacional i europeu, i la interseccionalitat amb els discursos d'odi i els impactes que tenen a nivell social.

Enllaç per registrar-se

El cartell te'l pots descarregar aquí

Les violències masclistes digitals, reptes a nivell europeu

Ja no podem diferenciar les nostres vides entre el que fem en un pla analògic i un digital, actualment ens situem en un contínuum offline-en línia que configura la nostra realitat. Tal com reflecteixen algunes dades i s'afirma en l'informe del Parlament Europeu (Van der Wilk, 2018), les violències masclistes digitals (VMD) es troben en augment i tenen impactes significatius sobre les dones, nenes i persones LGTBIQ+ de manera duradora. A més, s'entrecreuen amb l'auge de l'extrema dreta, els neo-masclismes i el capitalisme liberal, un context que propicia l'augment de les violències. No obstant això, encara se sap i es controla poc sobre aquestes violències i, de manera similar, les VMD només es tracten parcialment en les normatives i polítiques públiques actuals dels Estats i de la Unió Europea.

A causa de la dimensió transfronterera inherent de les VMD, la Comissió Europea ha elaborat una proposta de Directiva de la UE sobre la lluita contra la violència contra les dones i la violència domèstica que té com a objectiu abordar aquest problema a través d'una regulació cohesiva europea. No obstant això, el seu abast regulador, comprensió d'aquesta mena de violència, entre altres aspectes, reflecteixen alguns dels seus desafiaments i mancances. A nivell europeu, existeixen a més altres esforços de regulació sobre temes interseccionals que es relacionen amb les VMD, com el discurs d'odi i els prestadors de serveis digitals, encara que fins ara no queda clara la seva implementació.

És fonamental posar la mirada en els impactes personals, socials i culturals que aquestes violències causen en les persones que les viuen i els seus entorns, ja que afecten un ampli ventall d'esferes com és la salut física i psicològica, les oportunitats educacionals i laborals, així com la participació política i la llibertat d'expressió. Tot això comporta a una reculada democràtica que es reflecteix en la falta de polítiques públiques de prevenció d'aquesta violència, absència de mesures adequades en la reparació i el silenciament de les persones afectades en la nova àgora pública que és Internet. No es tracta d'eliminar la comunicació i relacions digitals, sinó de poder tenir-les lliures i segures. Hem de minimitzar els riscos des de l'arrel, ser conscients de la seva existència i per a això és necessari un compromís social efectiu amb l'erradicació d'aquestes violències.