Conferència "Abordant les violències masclistes digitals a Europa. Reptes democràtics i pròximes passes"

Imatge
Panel 1: Abordando las violencias machistas digitales. Buenas prácticas y desafíos
Panel 2 : Violencias machistas digitales y discursos de odio: retos regulatorios e impacto social.
Àmbits de Treball

Actualització: vídeo de la conferència (en i es cadascú a un canal de só)

Des de FemBloc s'organitza a Brussel·les la conferència “Abordant les violències masclistes digitals a Europa. Reptes democràtics i pròxims passos” el dia 27 de setembre de 9.30 a 13h, més dinar.

L'espai comptarà amb dos panells, espai de networking i menjar. El primer panell estarà format per diferents experiències que proposen alternatives des dels moviments socials a l'abordatge de les violències masclistes digitals (VMD). Les ponents compartiran bones pràctiques i aprenentatges, eines i reptes que s'han trobat com a alternatives per a prevenir, detectar, abordar i reparar aquest tipus de violències. Al mateix temps, un dels objectius del panell és brindar recomanacions i abordar aspectes claus on s'evidencia una falta de resposta política amb un enfocament integral.El segon panell estarà enfocat en les VMD, els seus esforços, reptes i deficiències reguladores a nivell nacional i europeu, i la interseccionalitat amb els discursos d'odi i els impactes que tenen a nivell social.

Enllaç per registrar-se

El cartell te'l pots descarregar aquí

Les violències masclistes digitals, reptes a nivell europeu

Ja no podem diferenciar les nostres vides entre el que fem en un pla analògic i un digital, actualment ens situem en un contínuum offline-en línia que configura la nostra realitat. Tal com reflecteixen algunes dades i s'afirma en l'informe del Parlament Europeu (Van der Wilk, 2018), les violències masclistes digitals (VMD) es troben en augment i tenen impactes significatius sobre les dones, nenes i persones LGTBIQ+ de manera duradora. A més, s'entrecreuen amb l'auge de l'extrema dreta, els neo-masclismes i el capitalisme liberal, un context que propicia l'augment de les violències. No obstant això, encara se sap i es controla poc sobre aquestes violències i, de manera similar, les VMD només es tracten parcialment en les normatives i polítiques públiques actuals dels Estats i de la Unió Europea.A causa de la dimensió transfronterera inherent de les VMD, la Comissió Europea ha elaborat una proposta de Directiva de la UE sobre la lluita contra la violència contra les dones i la violència domèstica que té com a objectiu abordar aquest problema a través d'una regulació cohesiva europea. No obstant això, el seu abast regulador, comprensió d'aquesta mena de violència, entre altres aspectes, reflecteixen alguns dels seus desafiaments i mancances. A nivell europeu, existeixen a més altres esforços de regulació sobre temes interseccionals que es relacionen amb les VMD, com el discurs d'odi i els prestadors de serveis digitals, encara que fins ara no queda clara la seva implementació.És fonamental posar la mirada en els impactes personals, socials i culturals que aquestes violències causen en les persones que les viuen i els seus entorns, ja que afecten un ampli ventall d'esferes com és la salut física i psicològica, les oportunitats educacionals i laborals, així com la participació política i la llibertat d'expressió. Tot això comporta a una reculada democràtica que es reflecteix en la falta de polítiques públiques de prevenció d'aquesta violència, absència de mesures adequades en la reparació i el silenciament de les persones afectades en la nova àgora pública que és Internet. No es tracta d'eliminar la comunicació i relacions digitals, sinó de poder tenir-les lliures i segures. Hem de minimitzar els riscos des de l'arrel, ser conscients de la seva existència i per a això és necessari un compromís social efectiu amb l'erradicació d'aquestes violències.