KIT GENTALENT

Notícies

kit gentalent

KIT GENTALENT: incorporant, retenint i promocionant el talent de les dones al sector ocupacional de les tecnologies