Lelart: Dones artistes i tecnologies

El present informe presenta la recerca i un conjunt d'accions complementaries que s’han portat a terme per conèixer i visibilitzar les vies d’accés, les contribucions i desitjos de les tecnòlogues de Catalunya i específicament les tecnòlogues artístiques.Aquest projecte ha implicat, per una banda, un treball de recerca feminista activista coordinada per investigadores tecnosocials i en el que hi han participat les mateixes tecnòlogues i una sèrie de persones i entitats que hi han col.laborat.En el procés d'investigació s’ha revisat la principal literatura feminista de la tecnologia referent a l’exclusió i la inclusió de les dones en les TIC. Per contextualitzar-ho s’han descrit les dades públiques sobre participació de les dones en les TIC a Catalunya. Per incidir en les dones tecnòlogues s’han identificat, reutilitzat i explotat les informacions recollides en les recerques prèvies de Donestech per Catalunya, tant per a les tecnòlogues en el seu conjunt com per les tecnòlogues artístiques. Finalment, s’ha revisat la literatura sobre art i tecnologia i s’ha contextualitzat la realitat per a les dones i per a Catalunya. Per incidir en les experiències de les tecnòlogues del món de l’Art a Catalunya s’han recollit nous testimonis i experiències a través de noves entrevistes en profunditat a tecnòlogues artístiques residents a Catalunya. Les seves experiències han estat analitzades per elucidar-ne els seus accessos, usos, contribucions i desitjos respecte les tecnologies. El treball de recerca es presenta a continuació en format text i es troba disponible on-line.

Adjunts
Attachment Mida
Lelart 1.48 MB
Àmbits Temàtics
Àmbits de Treball