CV Formació

DONESTECH I FORMACIÓ:Donestech, a través de les persones que la integren, participen de diversos projectes formatius per al foment de la inclusió de les dones en les tecnologies, per a potenciar una formació en tecnologies en perspectiva de gènere i per dónar a coneixer la relació de les dones amb les tecnologies d'una forma global i evolutiva.

En aquest sentit donestech porta a terme un seguit d'accions formatives:-Participa en el disseny i elaboració de cursos de diverses entitats com Riereta o Radiopaca.-Participa en el disseny dels cursos i la docència per a la formació de dinamitzadores/s de telecentres de l'Estat Espanyol.-Ha elaborat una guia didàctica per a la la formació en TICS amb perspectiva de gènere i interculturalitat-Participa de la proposta formativa del projecte Alfa Beta per a la inclusió de dones immigrants a les tecnologies-Porta a terme presentacions i cursos de Master i Postgrau en Entitats Acadèmiques i trobades formatives.-Recopila recursos didàctics per a l'autoaprenentage tecnològic.

Àmbits de Treball