Mapes i Visualitzacions

Aquesta pàgina ens mostra els varis mapes i visualitzacions de dades i informacions disponibles a la consulta. La presentació teorica i metodologica es pot llegir aqui.

 

Anàlisi del qüestionari amb Area

Aquesta visualització ens mostra els perfils de les dones tecnólogas, i, de forma específica, quines han estat les seves vies d'accés a les tecnologies, quin ús fan d'elles, i què volguessin millorar. Les dades que es visualitzen provenen dels resultats de les més de 300 enquestes on-line (fins a l'abril del 2007) recollides per la investigació. Eina: Area

 

Tag cloud del compte donesitics a del.icio.us

del.icio.us permet de manera senzilla poder mutualitzar, i sistematitzar, el mapeig de col·lectius i projectes en Internet per diverses persones al mateix temps. El seu funcionament requereix el associar per a cada nou marcador unes paraules (tags) per a identificar-lo, la suma d'aquestes paraules constituïx un colabulari (vocabulari construït col·lectivament) que permet treballar analíticament sobre quins camps lexicals contemporanis il·lustren l'encreuament entre dones i tecnologies. Eina: del.icio.us

 

Cibercartografia favorits amb 6pli

Una visualització de les categories del nostre compte del.icio.us usant 6pli, una eina ideada per bestiario.org. Aquesta visualització permet veure quins són els creuaments entre categories, fent palesa que un mateix tag pot trobar-se dintre de diverses categories al mateix temps. Es constituïx com una manera lúdica, i apta per a la derive dintre de les nostres dades, esbossant parts dels paisatges comunicacionals ocupats i desenvolupats per dones i col·lectius de dones al Internet. Eina: 6pli.com

 

Mapes territorials

Mapa notícies i esdeveniments + Mapa grups de discussióAquests mapes territorials mostren dades factuals, provant de situar en certa longitud/latitud del globus el desenvolupament d'un esdeveniment sobre dones i tecnologies, o el lloc en el qual es pot trobar un col·lectiu treballant sobre aquests temes. Situem per tant en aquests mapes esdeveniments entesos com accions descriptibles, comportant una dimensió temporal (quan), geogràfica (on), social (qui), uns objectius (que), uns mitjans de registre, documentació i/o difusió (pagina web, bases de dades, llista de correu etc). Aquests mapes ens ajuden per tant a analitzar els panorames actuals al voltant de dones i tecnologies, partint de la identificació, ubicació i recompte de llocs materials i immaterials que versen sobre els nostres temes d'interès. Eina: OpenStreetMap

 

Mapes de narratives: Mapa de les memòries i Mapa aprenentatges

Aquests dos mapes proposen uns recorreguts pels extractes de les narratives i subjectivitats de dones que han participat i s'han expressat en el transcurs d'aquesta investigació, anés per mitjà del qüestionari, de les entrevistes, del correu, dels contactes, de les trobades. Afí de poder plasmar la seva varietat hem triat aquesta vegada fer més un ús de la pantalla a manera de llenç, en el que es podria identificar com “un net-art intent” compromès amb els seus subjectes i les seves metes. Per a desenvolupar-los hem buscat dades i informacions sobre la memòries de les dones tecnólogas, dels mitjans, de les TICs, així com al voltant de les maneres i vies d'aprenentatge usades per les dones i a lliure disposició en la net.