Sol·licitud d'informació sobre formacions, investigacions i campanyes de DonesTech

DonesTech impulsa projectes formatius, d'investigació i de sensibilització al voltant de la relació entre gènere i tecnologia, ja sigui promovent la inclusió de les dones i persones LGTBI+ a les tecnologies de la informació, relació i comunicació, fomentant les capacitacions i l'apoderament tecnològic amb perspectiva de gènere, com formant en seguretat, privacitat, sobirania tecnològica i autodefensa digital feminista.

Desenvolupem diferents formats, tant presencials com online: xerrades, tallers de caràcter pràctic, seminaris, acompanyaments, micro-cursos, elaboració de materials gràfics i audiovisuals, entre d'altres.
 

Si tens interès en poder comptar amb nosaltres per alguna d'aquestes activitats, pots omplir el següent formulari.

Si encara no ho saps, no fa falta que ho omplis.
Es tractaria d'una activitat presencial o online?
En el pressupost inclourem el cost de desplaçament i un cost pel desplaçament de cada experta en funció dels temps de desplaçament.

L'activitat la vols gravar o fer stream?
Saps el perfil de les persones a qui voldries que s'adrecés l'activitat?
Pots afegir una si no està en el llistat
Indica quin format t'interessa
Tipus d'acompanyament
Has escollit al format acompanyament. Indica si us plau quins són els aspectes específics que voldries treballar
És una activitat mixta o no?
En funció dels tràmits telemàtics amb administracions o per justificació de subvencions (signatura digital, pressupostos proformes, etc) es calcula un % de gestió en el pressupost.
Ens ajuda a entendre les millors vies de comunicació,