donestech

Notícies

CAT (CAST ABAJO)

Fembloc, línia d’atenció feminista per a l’abordatge de les violències masclistes digitals, conjuntament amb Calala, Fons de Dones , impartirem una formació intensiva d’autodefensa feminista digital dirigida a col·lectius i/o organitzacions feministes. Les violències masclistes digitals són un fenomen emergent i encara prou desconegut que suposa un obstacle a l’hora d’habitar els espais digitals lliurement.

Amb aquesta formació volem oferir eines i estratègies per a la identificació i anàlisi de riscos digitals de la col·lectiva o organització, així com oferir estratègies de prevenció i resposta a les violències masclistes digitals. Volem generar un espai cuidat que afavoreixi l’intercanvi i l’aprenentatge mutu  entre col·lectives diverses.

Si hi estàs interessadx et demanem que omplis el següent formulari d’inscripció:
https://form.fembloc.cat/index.php/487133?lang=ca

Quan: Dissabte 3 de juny de 10 a 18h  i diumenge 4 de Juny de 10 a 14h

On: Barcelona ciutat

Qui: dones, lesbianes i trans que pertanyin a un col·lectiu, de qualsevol edat i qualsevol nivell tech. Màxim 2 persones per col·lectiu.

Teniu per presentar candidatures fins el 24 de maig. El dimarts 25 us donarem resposta.

Inscripcions limitades.

La formació és gratuïta i cobrim el cost dels àpats del migdia. Oferim de 3 a 5 beques de transport per les col·lectives de fora de Catalunya. Podem donar suport en la cerca d’allotjament a cases d’amiguxs. Es demana compromís de participar els 2 dies de la formació.

Recorda, si hi estàs interessadx et demanem que omplis el següent formulari d’inscripció

https://form.fembloc.cat/index.php/487133?lang=ca

 

Per a més informació pots contactar a info [arroba] fembloc.cat

 

Mentrestant us recordem que la línia d’atenció a les violències masclistes digitals fembloc està activa i pots adreçar-te a nosaltres per qualsevol consulta o suport que necessitis. Atenem dilluns, dimarts i dijous de 10 a 19h. Fembloc dona suport i acompanya tant a persones individuals com a col·lectives i organitzacions que confronten VMD. Us podeu adreçar a atencio [arroba] fembloc.cat o per whatsapp, telegram o signal o trucada a 643528573.

 

CAST

 

FemBloc es una línea de atención feminista para el abordaje de las violencias machistas digitales. Conjuntamente con Calala Fondo de Mujeres, impartiremos una formación intesiva de autodefensa feminista digital a colectivas y/o organizaciones feministas. Las violencias machistas digitales son un fenómeno emergente y bastante desconocido aun, que supone un obstáculo a la hora de habitar libremente los espacios digitales.

La formación desea ofrecer herramientas y estrategias para la identificación y análisis de los riesgos digitales de la colectiva u organización, así como ofrecer estrategias de prevención y respuestas a las violencias machistas digitales. Queremos generar un espacio cuidado que faorezca el intercambio y el aprendizaje mutuo entre colectivas diversas.

Si estás interesadas, te pedimos que llenes el siguiente formulario de inscripción:

https://form.fembloc.cat/index.php/487133?lang=ca

 

Cuando: Sábado 3 de Junio de 10:00 am a 6:00 pm y domingo 4 de Junio de 10:00 am a 2:00 pm.

Dónde: Barcelona ciudad

Quíenes: mujeres, lesbianas y trans que pertenezcan a un colectivo. Personas de cualquiere edad y cualquier nivel tecnológico. Máximo 1 sola persona para el caso de colectivas fuera de Cataluña (una segunda persona podría venir en caso de que ella se costeara su propio transporte).

Tienes hasta el 24 de mayo para presentar tu candidatura. El martes 25 de mayo daremos una respuesta acerca del proceso de selección de las mismas.

Inscripciones limitadas.

La formación es gratuita y cubrimos el costo de los almuerzos. Ofrecemos de 3 a 5 becas de transporte para las colectivas de fuera de Catalunya. Podemos dar apoyo en la búsqueda de alojamiento en casa de amigues. Se pide compromiso de participar los dos dias de la formación.

Si estás interesadas, te pedimos que llenes el siguiente formulario de inscripción:

https://form.fembloc.cat/index.php/487133?lang=ca

 

Para más información nos puedes contactar en info [arroba] fembloc.cat

Mientras tanto te recordamos que la línea de atención a las violencias machistas digitales, FemBloc, está activa y puedes dirigirte a nosotras para cualquier consulta o ayuda que necesites. Atendemos de lunes, martes y jueves de 10:00 am a 7:00 pm. FemBloc le da apoyo y acompaña tanto a mujeres y personas LGBTIQ+ que enfrentan VMD, como colectivas y personas del entorno. Si quieres contactar con la línea de atención, puedes dirigirte a atencio [arroba] fembloc.cat o por Whatsapp, Telegram o Signal a través del 643 528 573.