ACCÉS I ÚS DE TÈCNIC DE LES NOVES TECNOLOGIES DE LES DONES A CATALUNYA

Notícies

Aquesta investigació s'inicià amb l'objectiu de trobar algunes claus per incrementar  l'accés de les dones a les noves tecnologies, i conèixer els usos que en fan, a partir d'una recerca social focalitzada en el col.lectiu de dones tècniques i que ja treballen en l'àmbit de les tecnologies.
Aquesta recerca es portà a terme des de les ciències socials i les metodologies que s'hi empren, però incorportant diferents aproximacions properes a la psicologia, l'antropologia, la sociologia, les ciències polítiques,  les ciències pures i la tecnologia.
La recerca es plantejà, metodològicament, a tres fases consecutives, però amb moments de paral.lelisme. Una primera fase exploratòria per efectuar la revisió bibliogràfica del tema i la recopilació de dades quantitatives existents; una segona fase d'elaboració de qüestionaris,  i anàlisi de dades existents; i, finalment, una tercera fase de recerca social qualitativa, d'anàlisi conjunta dels resultats i  de realització de propostes en relació als objectius establerts.

Adjunts: 
AdjuntMida
Microsoft Office document icon donesitecnologies3.doc23.5 KB