Suport institucional

Donestech/Alia reb el suport institucional de:

 

 

Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI
de l’Ajuntament de Barcelona 

i

Àrea Innovació Democràtica


De 2017 a 2024


 2 creus i 2 4 barres

 

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

 quadrat a l'esquerra taronja clar amb les lletres A i D en negre i dues Cs en vermell. a la dreta fons blanc amb lletres negres amb les paraules

 

Servei d'Ocupació de Catalunya

 part dreta fons verd amb soc en blanc, part esquerra en lletres blanques Servei d'Ocupació de cataluna sobre fons blau clar

 

 

Generalitat de Catalunya

 escut amb la senyera i les lletres

Ministerio de Igualdad

 escut amb la senyera i les lletres

Unió Europea

 Unió Europea, Fons Social Europeu. L'FSE inverteix en el teu futur

 aquest projecte ha sigut finançat per l'UE