sponsors

Notícies

Institucions i Entitats que han donat suport econòmic a les diferents activitats de donestech:

INSTITUT CATALÀ DE LES DONES. GENERALITAT DE CATALUNYA.

Recerca: Dones i tecnologies. Accesos i usos.Catalunya
Visualitzacions: Donestech en AREA i Feminicidis en AREA
Web: construcció web
Doculela: donestechartMINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO. PLAN AVANZA

Recerca: Mujeres y tecnologias. Acesos y usos. Estado Español
Visualitzacions: Todas menos donestech en AREA
Producció Audiovisual: Doculela: desxifrant el codi lela
Web: gestió i manteniment web
Gestió i fiscalitat: Gestió y fiscalitat donestech amb Redactiva

ENTITAT AUTÒNOMA DE DIFUSIÓ CULTURAL. CULTURA. GENERALITAT DE CATALUNYA.

Doculela: Desxifrant el codi Lela
Doculela: Donestech artístiques

MEMORIAL DEMOCRÀTIC. INTERIOR, RELACIONS INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ. GENERALITAT DE CATALUNYA

Recerca: Memòria històrica, dones i tics.