Projecte Donestech/memòriahistórica: presentat Gencat 26feb

Resum del projecte:

El projecte que aquí es presenta pretén conèixer i recuperar la memòria històrica democràtica de les dones que van treballar en algun dels àmbits de les tecnologies de la informació i comunicació durant el període franquista i la transició a Catalunya. A través d'entrevistes qualitatives es recolliran els testimonis d'algunes d'aquestes dones i les seves vivències i aportacions en l'exercici de les seves tasques laborals en una època dictatorial i el seu traspàs cap a la democràcia.

Dones i TICS en el franquisme i la transició a Catalunya pretén conèixer quines eres les vies, o barreres, d'accés de les dones a aquestes tasques i quins condicionants i impactes socials i polítics tenien en l'exercici de la seva feina. A la vegada es pretén conèixer quina ha estat la valoració personal de la seva feina i en quina mesura han contribuït al desenvolupament igualitari, democràtic i de progrés de la societat catalana d'avui.

El projecte es difondrà a través de les noves tecnologies de la informació i comunicació que, avui, tenim a l'abast.

 

BlOCS DEL PROCÉS PROJECTE MEMORIA HISTORICA/DONESTECH:

 

BLOC 1: PREANÀLISI

BLOC 2: TREBALL CAMP

BLOC 3: ANÀLISI

-Index capítols

BLOC 4: ALTRES

1)PRESENTACIÓ RESULTATS


Web: vídeos entrevistes / audios  / Fotos / Informe fin

-Galeria imatges memòria històrica
-vídeos i àudios consultables
-Informe consultable web
-Annexos consultables web
-Biografies consultables web

2) ALTRES: GESTIÓ I PRESSUPOST

veure adjunts


 


AdjuntMida
2memòriahistòricadonestechprojecte.pdf143.75 KB
Pressupost memoriahistoricadones.xls77.5 KB