Manifest

una investigació que sorgeix del desig d'elucidar certes preguntes per tal de transformar la recerca en una reserva de coneixements útils per a les persones preocupades per les desigualtats entre gèneres i, també, per les persones orientades a la transformació social i política

un espai per repensar la tecnologia i les seves representacions, la seva vinculació amb el cos i les subjectivitats i la seva relació amb les noves formes de producció, de treball, d'afectes, identitats, coneixements, desitjos, sentiments, accions...

llegir més | en | es | fr

Our aim is to have a physical space to chill out, debate, break stuff, learn new tricks, de-learn norms and contribute to the ongoing struggle against the white supremacist capitalist cis-heteronormative patriarchy, with a cup of tea.

We've put together some potential workshop & discussion ideas to boost our enthusiasm.

Important: This is an event for trans people, queer people and women only!

More information: https://wiki.laglab.org/Hacking_Feminism#Seventh_meetup

Le francais suit
Espagnol sigue

https://femhack.noblogs.org/thf-2016/

*THF! 2016Third TransHackFeminist- Meet-up*

*August 18-22, 2016*

*Tio’tia:ke (a.k.a Montreal)unceeded Kanien’keha:ka* (Mohawk) territory *

Laboratorio sobre género y tecnología para animar la reflexión y la práctica experimental y creativa de las mujeres con la tecnología.

https://espacio.fundaciontelefonica.com/evento/adas-mujeres-que-crean-programan-teclean-transforman/

El deadline para enviar trabajos a Interaccion 2016, Engendering Technology se amplia a 9 de mayo. Os recordamos que hay varias modalidades de participación y publicaciones en modo full papers y shor papers en ACM. Os animamos a que presenteis alguna contribución para poder compartir nuestra cita anual.

Des del projecte GENTALENT,  desenvolupat per la UB i la UOC i finançat per la convocatòria RECERCAIXA i , estem investigant la incorporació, retenció i promoció de les dones als sectors tecnològics per poder anar millorant.

 

Benvolgudes artistes,Després de la bona experiència de l’any passat us convidem a participar novament a Tallers Oberts Ciutat Vella

[Possibility to publish a peer-reviewed chapter in the first book on modern citizen science]

Hola,