Manifest

una investigació que sorgeix del desig d'elucidar certes preguntes per tal de transformar la recerca en una reserva de coneixements útils per a les persones preocupades per les desigualtats entre gèneres i, també, per les persones orientades a la transformació social i política

un espai per repensar la tecnologia i les seves representacions, la seva vinculació amb el cos i les subjectivitats i la seva relació amb les noves formes de producció, de treball, d'afectes, identitats, coneixements, desitjos, sentiments, accions...

llegir més | en | es | fr

New platform to bring together the voices of women scientists across Europe

[Date: 2006-03-08]

ACSUR celebra del 25 al 28 d' octubre a Barcelona el seminari "Experiències de treball amb perspectiva de gènere", que reuneix a organitzacions de dones com Le monde selon les femmes (Bélgica), Centro de Encuentros Cultura y Mujer (Argentina), CONAFED (República Democrà tica del Congo) i GRAAL (Portugal). L'objectiu és fomentar el treball en xarxa, l'intercanvi i la sistematització d'experiències en relació a la perspectiva de gènere i analitzar com aquest enfocament s'implementa a les intervencions de desenvolupament. El Projecte RAAC es centra en temes de sensibilització de la opinió pública europea, llatinoamericana i africana en relació a qüestions de gènere i desenvolupament. El principal objectiu d'aquest programa es basa en la transversalització de la perspectiva de gènere en totes les activitats de sensibilització, educació per al desenvolupament i cooperació internacional, així com en les polítiques desenvolupades a diferents à mbits.

Sulamita García Chicas Linux Brasil: // El Programari lliure és una cosa per a mascles?