Manifest

una investigació que sorgeix del desig d'elucidar certes preguntes per tal de transformar la recerca en una reserva de coneixements útils per a les persones preocupades per les desigualtats entre gèneres i, també, per les persones orientades a la transformació social i política

un espai per repensar la tecnologia i les seves representacions, la seva vinculació amb el cos i les subjectivitats i la seva relació amb les noves formes de producció, de treball, d'afectes, identitats, coneixements, desitjos, sentiments, accions...

llegir més | en | es | fr

La II Trobada Estatal de la Xarxa Internacional de Dones Periodistes i Comunicadores: 'Per comunicar amb una altra mirada', va reunir a Barcelona els dies 10, 11 i 12 de Novembre a més de 120 dones de l'Estat Espanyol, Europa i Llatinoamérica.

Netlach neix l'any 2005 com un esdeveniment interdisciplinar i divulgatiu sobre la cultura digital. ¿Quins horitzons obre la revolució digital per a les prà ctiques artístiques? ¿Com afecten les eines d' auto-edició com el blog o el podcasting als medis de comunicació tradicionals?

DONES IMMIGRACIO I SERVEIS DEL RAVAL
mostra audiovisual - diálogo abierto
18 de noviembre a las 19.00 a Telenoika  (Carretes, 23, rAVal, BCN)

Una iniciativa cuyo objetivo es mostrar y conectar a las asociaciones que ofrecen diferentes servicios a mujeres inmigrantes en el barrio el Raval, por medio de recursos gráficos y audiovisuales.

Ha sortit un nou article d'investigació, realitzat per Carol Waseleski, sobre l'ús de les exclamacions en les comunicacions electròniques i el gènere. Sembla ser que les investigacions anteriors apuntaven cap a que les dones feien un major ús dels signes d'exclamació i que aquest fet era una mostra d'exitació, que a la vegada era senyal d'inestabilitat i desordre emocional.

GenderIT.org @ Athens: Gender Peripheries of Internet Governance Forum

A group of women from all over (and who had inicidentally met in Amsterdam) were sitting on a train to Brussels on the way to a feminist tech event. The year was 2001. One said, "I have an amazing idea." The rest raised their unplucked eyebrows with curiosity remembering the last idea she'd dreamed up had lead to the creation of the Gender Changer Academy.

New platform to bring together the voices of women scientists across Europe

[Date: 2006-03-08]

ACSUR celebra del 25 al 28 d' octubre a Barcelona el seminari "Experiències de treball amb perspectiva de gènere", que reuneix a organitzacions de dones com Le monde selon les femmes (Bélgica), Centro de Encuentros Cultura y Mujer (Argentina), CONAFED (República Democrà tica del Congo) i GRAAL (Portugal). L'objectiu és fomentar el treball en xarxa, l'intercanvi i la sistematització d'experiències en relació a la perspectiva de gènere i analitzar com aquest enfocament s'implementa a les intervencions de desenvolupament. El Projecte RAAC es centra en temes de sensibilització de la opinió pública europea, llatinoamericana i africana en relació a qüestions de gènere i desenvolupament. El principal objectiu d'aquest programa es basa en la transversalització de la perspectiva de gènere en totes les activitats de sensibilització, educació per al desenvolupament i cooperació internacional, així com en les polítiques desenvolupades a diferents à mbits.