Trobada de cibercultura crítica i nous medis a Bilbao. 10 al 18 de Novembre

Netlach neix l'any 2005 com un esdeveniment interdisciplinar i divulgatiu sobre la cultura digital. ¿Quins horitzons obre la revolució digital per a les prà ctiques artístiques? ¿Com afecten les eines d' auto-edició com el blog o el podcasting als medis de comunicació tradicionals? ¿A on ens condueixen el últims avenços en robòtica o inteligencia artificial? ¿Existeix alguna relació entre tecnologia i mediambient? ¿Podem abarcar els grans fluxus d' informació que ens atravessen? ¿Qué significa la cultura de xarxes? ¿Es la societat del coneixement una utopia, un engany o una realitat? En les activitats d'aquesta 2ª edició es tracten alguns d'aquests temes mitjançant conferencies i tallers orientats a tot tipus de públic. Com en la passada edició, Netlach es divideix en tres apartats: art, cultura medià tica, tecnologia i societat. http://netlach.org/web/

Ubicació

Spain