Seminari d'Intercanvi d'experiències de desenvolupament amb perspectiva de gènere

ACSUR celebra del 25 al 28 d' octubre a Barcelona el seminari "Experiències de treball amb perspectiva de gènere", que reuneix a organitzacions de dones com Le monde selon les femmes (Bélgica), Centro de Encuentros Cultura y Mujer (Argentina), CONAFED (República Democrà tica del Congo) i GRAAL (Portugal). L'objectiu és fomentar el treball en xarxa, l'intercanvi i la sistematització d'experiències en relació a la perspectiva de gènere i analitzar com aquest enfocament s'implementa a les intervencions de desenvolupament. El Projecte RAAC es centra en temes de sensibilització de la opinió pública europea, llatinoamericana i africana en relació a qüestions de gènere i desenvolupament. El principal objectiu d'aquest programa es basa en la transversalització de la perspectiva de gènere en totes les activitats de sensibilització, educació per al desenvolupament i cooperació internacional, així com en les polítiques desenvolupades a diferents à mbits. Aquest seminari forma part del projecte RAAC, està coordinat per Le Monde selon les femmes (Bélgica), en cooperació amb ACSUR-Las Segovias (España), CECYM, Centro de Encuentros Cultura y Mujer (Argentina), CONAFED (República Democrà tica del Congo), i GRAAL (Portugal). Dades bà siques: Data i hora: Dijous 26 d' octubre, de 9 a 19:30, Divendres 27 d' octubre, de 9 a 18:30 i Dissabte 28 d' octubre, de 9 a 13:30. LLoc: Espai Francesca Bonnemaison C/Sant Pere més Baix, 7 Barcelona, 08003 Inscripció : Enviar dades bà siques (Nom, cognoms, organització, correu electrònic, telèfon, etc) a generecat@acsur.org