PRESENTACIONS PUBLIQUES

A partir d'aquest link es pot accedir als textos, powerpoints i materials varis elaborats o reorganitzats per a presentacions públiques que hem realitzat o que realitzarem:

Desde aquí se puede acceder a los textos, powerpoints y materiales varios elaborados o reorganizados para presentaciones públicas que hemos realizado o vamos a realizar.

From this page you can access presentation documents that we have elaborated or reorganises for our pàst  or future public presentations:

  • Jornadas Software Libre, Conocimiento Libre y Sociedad /
AdjuntoTamaño
floss_sevilla.pdf3.66 MB
CCC.odp2.35 MB
Deciphering LeLa’s Code.ppt3.62 MB